Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕΓ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
Ό
πως είναι γνωστό στις 9 Φεβρουαρίου, περιφρονώντας την καθολική κοινωνική απόρριψη και τις κινητοποιήσεις του συνόλου του ιατρικού κόσμου της χώρας, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας αποκλειστικά από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑ-ΣΟΚ με την προσχηματική επίκληση προβλημάτων στις προμήθειες και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), ενώ στην πραγματικότητα σκοπός τους ήταν να παραχωρήσουν τις προμήθειες απευθείας στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, να διαλύσουν οριστικά το υπάρχον δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα υγείας και να συμπιέσουν τις αποδοχές των γιατρών σε επίπεδα εξαθλίωσης.
Η αντίθεση της παράταξης μας σ΄ αυτούς τους νομοθετικούς σχεδιασμούς εκφράστηκε σε όλα τα θεσμικά όργανα, στις μαζικές συνελεύσεις των κινητοποιήσεων, καθώς και στη Γε-νική Συνέλευση αντιπροσώπων και Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.
Ως ΑΕΓ θεωρούμε απαράδεκτο να εκβιάζονται αποφάσεις και να ψηφίζονται νόμοι για την υγεία υπό τις επιταγές του μνημονίου που συνομολόγησε η κυβέρνηση με την τρόικα. Δε δεχόμαστε να καταστούμε όμηροι ενός νόμου που δίνει στον εκάστοτε υπουργό τη δυνατότητα να αποφασίζει εν λευκώ, εκδίδοντας υπουργικές αποφάσεις για το μέλλον μας. Ζητάμε οργανωμένο δημόσιο σύστημα ΠΦΥ με αναπτυγμένες δομές στις πόλεις και την ύπαιθρο που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες υγείας για όσους ζουν και εργάζονται στη χώρα, χωρίς να πληρώνουν την ώρα της ανάγκης και προάγουν ταυτοχρόνως την ορθή πρακτική και απασχόληση των γιατρών.
Απεναντίας, το εκτρωματικό κυβερνητικό σχέδιο συγχώνευσης των υπηρεσιών υγείας ούτε στο ΕΣΥ τις εντάσσει, ούτε σε κάποιο ολοκληρωμένο σύστημα ΠΦΥ. Απλά συστήνει ένα νέο ΝΠΔΔ που έχει ως στόχο την περικοπή πόρων μέσω της υποβάθμισης στην ποιότητα των υπηρεσιών, την εκφύλιση του δημόσιου τομέα υγείας - πρόνοιας, την επιβολή επαχθών εργασιακών σχέσεων και την έμμεση η άμεση επιβάρυνση των ασφαλισμένων σε κάθε ε-παφή τους με τις υπηρεσίας υγείας. Ταυτόχρονα οι ρυθμίσεις του νόμου σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του επικαιροποιημένου μνημονίου επιφυλάσσουν οδυνηρό μέλλον για ό-λους τους κλάδους των γιατρών, ιδιαίτερα των νέων και των αυτοαπασχολούμενων.
Βασικό χαρακτηριστικό του συνόλου των αλλαγών που προωθούνται από την κυβέρνηση και θεσμοθετούνται με το νόμο είναι:
• Η δραστική περικοπή των δημόσιων δαπανών για την υγεία (από 1.4% στο 0.6% για την ΠΦΥ και από 10% του ΑΕΠ στο 6% για τις συνολικές δαπάνες υγείας).
• Η επιβολή επισφαλών εργασιακών σχέσεων και η σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας
• Η καθήλωση και περαιτέρω μείωση των μισθών – συντάξεων για όλους τους εργαζόμε-νους του χώρου.
• Η ιδιωτικού τύπου λειτουργία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας με επιβάρυνση των πολιτών για τις υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας.
• η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα σε όλους τους το-μείς υγείας – πρόνοιας.
Η
πρωτοβουλία δημιουργίας συντονιστικού όλων των φορέων (ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΙΣΘ, ΙΣΠ, ΟΕΝΓΕ, ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, ΣΥΛ. ΣΥΜΒ. ΓΙΑΤΡΩΝ ΙΚΑ) απεδείχθη καταλυτικός παράγοντας. Στη Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2011 οι απόψεις μας υιοθε-τήθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία και είχαν σημαντική συμβολή στα 12 σημεία που απο-φάσισε η μαζικότατη Γενική Συνέλευση κατά την κατάληψη του υπουργείου Υγείας.
Η ΑΕΓ ήταν παρούσα σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις με ενωτικό, μαχητικό και συνεπή τρόπο. Έδωσε τις δυνάμεις της για την ενότητα όλων των κλάδων των γιατρών και τη δημιουργία αγωνιστικού πλαισίου και πρόβαλλε τα δίκαια αιτήματα του ιατρικού κόσμου με βασικό στοιχείο την αναβάθμιση των δημόσιων δωρεάν υπηρεσιών υγείας για όλους όσους ζουν και εργάζονται σ΄ αυτή τη χώρα. Απεναντίας η αδιάλλακτη στάση των υπουργείων Υγείας και Εργασίας, η κατασυκοφάντηση των αγώνων και η απεργοσπαστική τακτική όξυναν την αντιπαράθεση και έκοψαν τις γέφυρες επικοινωνίας.
Μετά την ψήφιση του νόμου απαιτείται ανασυγκρότηση των δυνάμεων, επιμονή στα αιτή-ματα και τους στόχους και επιβολή της ατζέντας του ιατρικού κινήματος σε οποιοδήποτε διάλογο με την πολιτική ηγεσία. Δε συμφωνούμε με την στάση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ που από τη μία καταγγέλλουν το κίνημα σαν «συντεχνιακό», ενώ ταυτοχρόνως αρνούνται να παίξουν οποιοδήποτε ρόλο στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις, καταγγέλλοντας όλους τους άλλους σαν συμβιβασμένους.
Δεν συμφωνούμε καθόλου και διαχωρίζουμε αποφασιστικά τη θέση μας από τη στάση του προέδρου του ΠΙΣ και της ΠΑΣΚΕ, που ενώ απουσίαζαν από τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις τώρα επιχειρούν να παίξουν το ρόλο του «πρόθυμου» συνομιλητή στην απελπισμένη επικοινωνιακή προσπάθεια των υπουργών να παρουσιάσουν τις προαποφασισμένες κινήσεις τους αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου ως προϊόν διαλόγου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει την έγκριση της πλειοψηφίας του ΔΣ του ΠΙΣ, ούτε βρίσκεται σε συμφωνία με το μαχητικό πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ. Αντίθετα διευκολύνει την κυβέρνηση και μπορεί να προκαλέσει «εμφύλιο» στον ιατρικό κόσμο. Συνεπώς, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά αυτούς που δέχτηκαν ν΄ αποτελέσουν το ντεκόρ στη συνάντηση με τους υπουργούς την ώρα που έχουμε ανάγκη συντονισμού και αγωνιστικής επαγρύπνησης καθώς και συλλογικής διαμόρφωσης των θέσεων του ιατρικού κινήματος.
Ε
ίμαστε υπερήφανοι για όσα συλλογικά καταφέραμε μέχρις εδώ και επ΄ ουδενί θα δεχτο-ύμε να γίνουμε μέρος ενός κάδρου συναίνεσης με τις αντιλαϊκές και αντιιατρικές πολιτικές της κυβέρνησης. Θα συμβάλλουμε ενεργά στην κατάρτιση συλλογικής σύμβασης με το νέο φορέα και θα προασπίσουμε την κλαδική συμφωνία των νοσοκομειακών γιατρών, η οποία καταπατάται βάναυσα από την κυβέρνηση. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πλήρη ασ-φαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη για όλους τους γιατρούς του ΙΚΑ. Θα μιλήσουμε ευ-θαρσώς στο ΔΣ του ΠΙΣ και στα άλλα συλλογικά όργανα των γιατρών προσπαθώντας πά-ντοτε να ενώνουμε σε αγωνιστική κατεύθυνση και εκπροσωπώντας τους γιατρούς που θέ-λουν να ζουν από τις νόμιμες αμοιβές τους με επαγγελματική και επιστημονική αξιοπρέ-πεια.
Η οργανωμένη συμμετοχή των γιατρών στη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στις 23/2 είναι το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού. Οι αγώνες είναι μπροστά μας, ώστε να ανατραπεί η πολιτική κυβέρνησης-μνημονίου. Συναδελφικά
ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Αντιπρόεδρος ΠΙΣ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ)
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, μέλος ΔΣ ΠΙΣ
ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πρόεδρος Συλλόγου Συμβασιούχων ΙΚΑ
ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, μέλος Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΠΙΣ

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η Ενότητα μη διαπραγματεύσιμη.Ο Αγώνας αδιάκοπος.
Διαβάστε την υπ.απόφαση,που υπογράφτηκε λίγες μέρες προ της ψήφισης του νόμου.Ο νόμος βέβαια ανοίγει κιάλλες υπόγειες διαδρομές με στόχο την ανελεύθερη πρόσβαση του ασφαλισμένου στους γιατρούς επιλογής του.Υπάρχει πόλεμος με τον ιατρικό κόσμο και πλήρης απαξίωση τους από την κυβέρνηση.Οι απεγνωσμένες προσπάθειές της δε,γιά συμμαχίες με ομάδες,που δεν εκφράζουν την οργή και το δίκαιο των γιατρών έχει πέσει στο κενό και είναι πρακτικά χωρίς αποτέλεσμα.
Π.Ψυχάρης

ΤΕΥΧ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλ146 /10 Φεβρ 2011
Αρ. Υ9/137380

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.).
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ .ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ενόψει εφαρμογής του συστήματος α) ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων... γ) την αδυναμία ουσιαστικού ελέγχου της συνταγογράφησης που προκαλείται από ιδιώτες ιατρούς μη συμβεβλημένους με τον Ο.Π.Α.Δ.
...
12. Το γεγονός της συνεργασίας εφεξής του Ο.Π.Α.Δ. μόνο με συμβεβλημένους Γιατρούς, Φαρμακοποιούς, Οδοντίατρους, Επαγγελματίες Υγείας Πρόνοιας, κ.λπ. θα επιφέρει εξορθολογισμό των δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. οικ. 2/7029/0094 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Νέος Κανονισμός Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) (ΦΕΚ 213/τ.Β΄/ 17.2.2005) και όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα ως ακολούθως:
1. Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως «προμηθευτές» νοούνται συμβεβλημένα φυσικά πρόσωπα (ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας) ή συμβεβλημένα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, πολυϊατρεία, πολυοδοντιατρεία και τμήματα εξωτερικών ιατρείων ιδιωτικών κλινικών), τα οποία παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας και πρόνοιας κάτω από τις εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ιατροί: του ΕΣΥ και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και Εργαστηρίων θεωρούνται αυτοδικαίως συμβεβλημένοι με τον Ο.Π.Α.Δ.».
2. Το εδάφιο θ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 καταργείται.
3. Στο πρώτο εδάφιο του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6 διαγράφεται η φράση «Οι ασφαλισμένοι μπορούν να καταφεύγουν και σε μη συμβεβλημένους προμηθευτές».
4. Στο τέταρτο εδάφιο του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6 διαγράφεται η φράση «Στην περίπτωση μη συμβεβλημένου προμηθευτή ο άμεσα ασφαλισμένος είναι υπεύθυνος για την συμμόρφωση αυτή του προμηθευτή».
5. Διαγράφεται το έκτο εδάφιο του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6, σύμφωνα με το οποίο «Οι αμοιβές των υπηρεσιών ΠΦΥ στην περίπτωση μη συμβεβλημένου προμηθευτή καταβάλλονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και αποδίδονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις ποσά στον άμεσα ασφαλισμένο μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών».

6. Στο πρώτο εδάφιο του Κεφαλαίου Α.1.2 του άρθρου 6, πριν από τη λέξη «ιατρούς», προστίθεται η λέξη «συμβεβλημένους».

Ανώνυμος είπε...

http://www.newsbeast.gr/society/arthro/135288/pagose-to-nero-sta-heirourgeia/

http://www.inews.gr/154/nosokomeio-choris-thermansi-kai-zesto-nero.htm

http://www.star.gr/ellada_kosmos/82340/

και το "νοικοκύρεμα" σε υγεία - παιδεία καλά κρατεί!
Αν το εννοούσαν έτσι,
καλύτερα να μέναμε ανοικοκύρευτοι
εμείς και να νοικοκυρεύαμε αυτούς
τους άθλιους...
http://www.youtube.com/watch?v=Hfec8Myi048

ΑΤΜ