Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΑ και για ποιόν τειρβάζει;;


 
 
ΠΡΟΣ  ΤΟΝ ΙΣΑ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αξιότιμοι Κύριοι ,με λύπη μου διαπίστωσα, ότι μετά το νομοσχέδιο για την φορολόγηση και των ιατρών από το πρώτο ευρώ, την σκανδαλώδη αδράνεια του ΙΣΑ.(Δεν συμμετείχε στις κινητοποιήσεις μαζί με τις άλλες ομάδες επαγγελματιών, λογιστές κλπ.. ούτε σε καμία διαπραγματευτική επιτροπή )

Ερωτώ πως είναι δυνατόν να φορολογηθεί ,ένας ιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ και έχει ήδη κόψει τιμολόγια για το 2013 ,και  έχει πληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2013 , ..να φορολογηθεί για όλο το ποσό ενώ από τους υπόλοιπους μήνες που δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ, αλλά αντίθετα θα επιστρέψει το 70% από αυτά που δικαιούται μετά το περίφημο clow back!!. Για το οποίο μαζί με το rebate θα πληρώσει φόρο!! Δηλαδή αυτό αποτελεί τον ορισμό της αδικίας και της άνισης μεταχείρισης σε σχέση με το σύνταγμα  .!!

Αν συνεχίσετε, σαν ΙΣΑ   την ίδια τακτική ,είναι βέβαιη η εξαφάνιση του ιατρού και του ιατρείου και η δωρεά τους σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στο χώρο της υγείας, που άλλωστε είναι αυτοί που καθορίζουν σήμερα και έχουν δημιουργήσει  τον ΕΟΠΥ, ΠΕΔΙ ΕΣΥ κλπ..

Ελπίζω, έστω και την τελευταία αυτή στιγμή να μπορέσετε να λογικευθείτε, να κάνετε δυναμική παρέμβαση στον υπουργείο υγείας και οικονομικών.

Σταυρος Δημητρακόπουλος  Φυσίατρος  Ανδρούτσου 22, 16341 Αθήνα

Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Υπάρχουν συνθήκες "γαλέρας" στο ΠΕΔΥ


 

Προς  Υπουργό Υγείας κ. Α. Γεωργιάδη

Θέμα : Πρόσφατη εφαρμογή 8ώρου συνεχούς ωραρίου σε γιατρούς ιατρείων της Π.Φ.Υ.

 
Κύριε Υπουργέ,

 
Πρό μηνός και πλέον περίπου, επιβλήθηκε με εγκύκλιο του υφυπουργού κ. Α. Μπέζα 8ωρη υποχρεωτική συνεχόμενη εργασία σε γιατρούς ειδικευμένους 45-67 ετών, που εξετάζουν ασθενείς στα ιατρεία ΠΕΔΥ, γεγονός που δεν έχει κανένα προηγούμενο εφαρμογής έως τώρα, αλλά και καμία επιστημονική λογική, ενώ αντίθετα πέραν όλων των άλλων εγκυμονεί και κινδύνους διάπραξης ιατρικών λαθών λόγω της υπερβολικής κόπωσης.

Στο ΕΣΥ, το ωράριο των γιατρών Επιμελητών και Διευθυντών είναι επτά ( 7 ) ώρες, αλλά  δεν εξετάζουν ασθενείς στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία στο ΕΣΥ  επί επτά ώρες. Οι γιατροί  του ΕΣΥ εξετάζουν ασθενείς  στα εξωτερικά  ιατρεία για 4 με 5 ώρες και με την βοήθεια  γραμματέων και νοσηλευτών ( -τριών). Οι ιατροί του ΠΕΔΥ  μόνοι τους χωρίς τη βοήθεια γραμματέων και  νοσηλευτικού προσωπικού, δεν είναι δυνατόν βέβαια να εξετάζουν συνεχόμενα ασθενείς  για περισσότερο από πέντε ώρες και ταυτόχρονα να εκτελούν ηλεκτρ. συνταγογραφία & παραπεμπτικογραφία, αφού  λόγω κόπωσης  θα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για ιατρικά σφάλματα. Διεθνώς, οι  ειδικευμένοι γιατροί δεν εξετάζουν συνεχόμενα ασθενείς για περισσότερο από πέντε περίπου ώρες.

Εξάλλου, πέραν της επιστημονικής λογικής, από το νόμο προβλέπονται  και  ειδικά ωράρια εργασίας. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες υπαλλήλων που έχουν ωράριο μικρότερο των οκτώ ωρών και μεγαλύτερο των τεσσάρων ωρών και θεωρούνται ότι εργάζονται  σε πλήρες ωράριο, όπως  οι τεχνολόγοι και οι νοσηλευτές  των  ακτινολογικών εργαστηρίων, οι βοηθοί Μικροβιολογικών Εργαστηρίων, καθώς και   οι εργαζόμενοι  σε αιμοδυναμικά τμήματα  που  το πλήρες ωράριό τους είναι  6 ½  ώρες (βλ. ΦΕΚ  Β 768/ 1992) κτλ.

Γενικά πλήρη ασφάλιση  κατά το εργατικό δίκαιο δικαιούται  ο εργαζόμενος  σε  εργασία στην οποία  ο εργαζόμενος απασχολείται  τουλάχιστον τέσσερις ώρες (βλ. π.χ. Διοικ. Πρωτ. Χαλκίδας 232/2012 στηριχθείσα στο αρ. 39 του ν. 1892/1990, δημ. σε asfalisinet.gr) Επομένως  οι ιατροί  στο ΠΕΔΥ  μπορούν να εργάζονται  σε πλήρες ωράριο με αριθμό ωρών  μικρότερο από οκτώ ( 8 ), λόγω των ειδικών συνθηκών της εργασίας τους. Ο νόμος για το ΠΕΔΥ  ΔΕΝ αναφέρει τον αριθμό των ωρών του ωραρίου των γιατρών στο ΠΕΔΥ. 

Οι  γιατροί  πριν την μετάταξή τους στο ΠΕΔΥ  πληρωνόντουσαν από τον ΕΟΠΥΥ  για 27 ώρες εργασίες την εβδομάδα ( 5 ώρες την Παρασκευή  και 5 ½ ώρες τις λοιπές ημέρες της εβδομάδας ) και είχαν δικαίωμα  άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Δεν είναι  νόμιμο, ενώ θα   πληρώνονται με τις ίδιες αποδοχές όπως και πριν, να ζητείται  να εργάζονται περισσότερες ώρες  χωρίς να τις πληρώνονται, και ενώ μάλιστα δεν μπορούν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους με άλλη απασχόληση. Αυτό είναι παραβίαση του άρθρου 22 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ίση αμοιβή για ίση εργασία.

Παρακαλούμε για λόγους απλής επιστημονικής λογικής, αλλά και κρατούσης πρακτικής επί δεκαετίες και προς αποφυγή κατάρρευσης του συστήματος από εξάντληση των γιατρών, να επαναφέρετε το ωράριο στην προηγούμενη κατάσταση, διαφορετικά θα προσφύγουμε άμεσα στα Δικαστήρια.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Αθ. Αποστολόπουλος                                                                                      Σ. Παρασκευόπουλος