Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Τα μετάλλια στην Ολυμπιάδα του Ριο

1 United States 46 37 38 121 2 Great Britain 27 23 17 67 3 China 26 18 26 70 4 Russia 19 18 19 56 5 Germany 17 10 15 42 6 Japan 12 8 21 41 7 France 10 18 14 42 8 South Korea 9 3 9 21 9 Italy 8 12 8 28 10 Australia 8 11 10 29 11 Netherlands 8 7 4 19 12 Hungary 8 3 4 15
13 Brazil 7 6 6 19 14 Spain 7 4 6 17 15 Kenya 6 6 1 13 16 Jamaica 6 3 2 11 17 Croatia 5 3 2 10 18 Cuba 5 2 4 11 19 New Zealand 4 9 5 18 20 Canada 4 3 15 22 21 Uzbekistan 4 2 7 13 22 Kazakhstan 3 5 9 17 23 Colombia 3 2 3 8 24 Switzerland 3 2 2 7 25 Iran 3 1 4 8
26 Greece 3 1 2 6 27 Argentina 3 1 0 4 28 Denmark 2 6 7 15 29 Sweden 2 6 3 11 30 South Africa 2 6 2 10 31 Ukraine 2 5 4 11 32 Serbia 2 4 2 8 33 Poland 2 3 6 11 34 North Korea 2 3 2 7 35 Belgium 2 2 2 6 35 Thailand 2 2 2 6 37 Slovakia 2 2 0 4 38 Georgia 2 1 4 7
39 Azerbaijan 1 7 10 18 40 Belarus 1 4 4 9 41 Turkey 1 3 4 8 42 Armenia 1 3 0 4 43 Czech Republic 1 2 7 10 44 Ethiopia 1 2 5 8 45 Slovenia 1 2 1 4 46 Indonesia 1 2 0 3 47 Romania 1 1 3 5 48 Bahrain 1 1 0 2 48 Vietnam 1 1 0 2 50 Chinese Taipei 1 0 2 3 51 Bahamas 1 0 1 2 51 Côte d'Ivoire 1 0 1 2 51 Independent Olympic Athletes 1 0 1 2 54 Fiji 1 0 0 1 54 Jordan 1 0 0 1 54 Kosovo 1 0 0 1 54 Puerto Rico 1 0 0 1 54 Singapore 1 0 0 1 54 Tajikistan 1 0 0 1
60 Malaysia 0 4 1 5 61 Mexico 0 3 2 5 62 Algeria 0 2 0 2 62 Ireland 0 2 0 2 64 Lithuania 0 1 3 4 65 Bulgaria 0 1 2 3 65 Venezuela 0 1 2 3 67 India 0 1 1 2 67 Mongolia 0 1 1 2 69 Burundi 0 1 0 1 69 Grenada 0 1 0 1 69 Niger 0 1 0 1 69 Philippines 0 1 0 1 69 Qatar 0 1 0 1 74 Norway 0 0 4 4 75 Egypt 0 0 3 3 75 Tunisia 0 0 3 3 77 Israel 0 0 2 2
78 Austria 0 0 1 1 78 Dominican Republic 0 0 1 1 78 Estonia 0 0 1 1 78 Finland 0 0 1 1 78 Morocco 0 0 1 1 78 Moldova 0 0 1 1 78 Nigeria 0 0 1 1 78 Portugal 0 0 1 1 78 Trinidad & Tobago 0 0 1 1 78 United Arab Emirates 0 0 1 1