Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

ΕΟΠΥΥ


΅Ψάχτε και φέρτε μου Πακιστανούς γιατρούς ή έστω Κινέζους ας είναι και άσχημοι΅

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Ενημέρωση και οδηγίες προς γιατρούς από τον ΠΙΣ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥTο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αφού εξέτασε λεπτομερώς και εμπεριστατωμένα  τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τον ΕΟΠΥΥ, όπως γνωστοποιήθηκαν με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων που συνεδρίασε στις 15.12.2011, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο 262  ΦΕΚ  στις 16.12.2011, καθώς και με την από  21.12.11 ανακοίνωση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, καταγράφει την διαμορφούμενη κατάσταση ως εξής:1.     Η καθολική ασάφεια που διατρέχει ολόκληρη την συγκεκριμένη  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ως έχει, δεν διασφαλίζει ούτε τους ασφαλισμένους ούτε τους ιατρούς οι οποίοι καλούνται με συνοπτικές διαδικασίες, να δηλώσουν εντός 10 ημερών από την ημέρα έναρξης ισχύος της που είναι η 16.12.2011, ότι αποδέχονται τους ως άνω επαγγελματικά εξοντωτικούς  όρους και όσους εκ των υστέρων προστεθούν, προκειμένου να συμβληθούν για απροσδιόριστης διάρκειας μεταβατικό διάστημα με τον ΕΟΠΥΥ. Η ασάφεια επιτείνεται με την από 21.12.2011 ανακοίνωση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ όπου ορίζεται ότι, η προβλεπόμενη από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δήλωση αποδοχής προς τον ΕΟΠΥΥ, αφορά μόνο τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ ιατρούς που δεν έχουν σχέση εργασίας (μόνιμοι-αορίστου χρόνου) με τους εντασσόμενους  στον ΕΟΠΥΥ Ασφαλιστικών Φορέων, για την παροχή υπηρεσιών. Με την συγκεκριμένη ανακοίνωση  εξαιρούνται οι μόνιμοι-αορίστου χρόνου ιατροί των Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κλπ), που νομίμως είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ, στα πλαίσια της άσκησης του ελευθέρου επαγγέλματος σε διαφορετικό ωράριο. Επί πλέον η από 21.12.2011 ανακοίνωση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ που  ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης την 31.12.2011, κατά παράβαση των οριζομένων στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο 262  ΦΕΚ  στις 16.12.2011, αποτελεί νομικό ασυμβίβαστο που δρα υπονομευτικά και θέτει σε επισφάλεια την όλη διαδικασία.

2.     Οι διατάξεις της συγκεκριμένης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που ορίζει το ποσό των 10 ευρώ προ φόρου ως ιατρική αμοιβή, σε αναντιστοιχία με τα εξαγγελθέντα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων με ανώτερο όριο τις 200 επισκέψεις για όσους ιατρούς συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ από 1.1.2012, υποβαθμίζουν δραματικά την τιμή της ιατρικής επίσκεψης και οδηγούν  νομοτελειακά τα ιατρεία των αυτοαπασχολούμενων ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών σε κατάργηση, προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων στον χώρο της Υγείας.

3.     Το γεγονός ότι παράλληλα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 127/2005  που ορίζει ότι, η πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο, κοστολογείται 20 ευρώ, η δεύτερη 10 ευρώ, η πρώτη στο σπίτι 25 ευρώ και η δεύτερη 15 ευρώ, με αναλογία 30% των δευτέρων επισκέψεων έναντι των πρώτων και 10% των επισκέψεων στο σπίτι  έναντι των επισκέψεων  στο ιατρείο, με την ενσωμάτωση στην αμοιβή της επίσκεψης συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων, ξεχωριστών  για κάθε ειδικότητα, προκαλεί γενικότερη σύγχυση.

4.     Η ελεύθερη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και αναγραφής ιατρικών πράξεων από  όλους ανεξαιρέτως τους ιατρούς, παρά τις γενικόλογες  κυβερνητικές εξαγγελίες δεν θεσμοθετείται.

5.     Τα αιτήματα του Ιατρικού Κόσμου για καθιέρωση Γενικής Συλλογικής Σύμβασης με ελεύθερη ένταξη όσων ιατρών επιθυμούν και αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση, δεν έχουν τύχει καμίας ανταπόκρισης εκ μέρους της κυβέρνησης

6.     Η προχειρότητα και το βεβιασμένο της συγκεκριμένης Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου, διαμορφώνει στην Ιατρική Κοινότητα ένα συνεχώς επιτεινόμενο αρνητικό κλίμα που πλην άλλων εκδηλώνεται με γενικευόμενη απόρριψη της πρόσκλησης για υποβολή δηλώσεων προς τον ΕΟΠΥΥ .

7.     Ιδιαίτερη επισήμανση γίνεται για τον αποκλεισμό από τις μεταβατικές συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, των νέων επαγγελματιών ιατρών που δεν κατέστη δυνατόν να συμβληθούν με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ.8.     Οι διαβεβαιώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών παρουσία του Προέδρου του ΟΠΑΔ, για νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει την αποπληρωμή των οφειλών του ΟΠΑΔ προς τους ιατρούς για τα δεδουλευμένα του  2011 δεν υλοποιείται,   με αποτέλεσμα η εκκρεμότητα να παρατείνεται.

9.     Αρνητικά σχολιάζεται το γεγονός ότι από την συγκεκριμένη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, απουσίαζε ως μη προσκληθείς, ο αντιπροσωπευτικότερος Ιατρικός Φορέας της χώρας  που είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ενώ είχαν προσκληθεί και παρέστησαν εκπρόσωποι επί μέρους Ιατρικών Φορέων, ορισμένων εκ των  οποίων, η ανακοινωθείσα ιδιαίτερη διαβούλευση,ερήμην του ΠΙΣ  με την ηγεσία του υπουργείου πριν την  έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, μόνο σύγχιση δημιούργησε.Κατόπιν τούτων και με βάση την απόφαση που λήφθηκε από την Γενική Συνέλευση των Προέδρων και των Εκπροσώπων ΟΛΩΝ των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2011, με την οποία οι  ιατροί  κλήθηκαν να αναστείλουν τις συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ και να μη ανταποκριθούν σε καμία ενδεχόμενη πρόσκληση ένταξης στον ΕΟΠΥΥ, ο ΠΙΣ απευθύνεται  προς τους  Ιατρικούς Συλλόγους  και τους καλεί να ενημερώσουν τους ιατρούς  μέλη τους μεταφέροντας τις ακόλουθες οδηγίες:

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ

Παρά το γεγονός ότι σταδιακά εξοφλούνται οι οφειλές του ΟΠΑΔ προς τους ιατρούς για το έτος 2010, παραμένουν σε εκκρεμότητα τα δεδουλευμένα του 2011, τα οποία χωρίς νομοθετική ρύθμιση δεν πρόκειται να εξοφληθούν. Κατόπιν τούτων οι ιατροί καλούνται να εμμείνουν στις αναστολές των συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ, οι οποίες ούτως η άλλως λύονται γενικά στις 31.12.2011.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Η ασάφεια των γενικότερων όρων με τους οποίους, καλούνται οι ιατροί να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ από 1.1.2012, με δραματικά υποτιμημένη την αμοιβή της ιατρικής επίσκεψης καθιστούν επισφαλή κάθε σχέση απασχόλησης. Με βάσει την  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ της 6.11.2011 και τις γενικότερα υπονομευτικές κυβερνητικές μεθοδεύσεις,  οι ιατροί  καλούνται να μη υποβάλλουν καμία δήλωση προς τον ΕΟΠΥΥ, που θα τους καθιστά  υποχείρια των απροκάλυπτων κυβερνητικών μεθοδεύσεων. Αντιθέτως να αποστείλουν με fax στο τηλεφωνικό αριθμό του ΕΟΠΥΥ 2109282199 μέσω των Ιατρικών Συλλόγων, τον τύπο δήλωσης που επισυνάπτεται.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Μετά την ανακοινωθείσα  με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, διακοπή όλων των ιατρικών συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ, οι αυτοαπασχολούμενοι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί που προτίθενται να παραμείνουν σε συμβατικό επαγγελματικό περιβάλλον, θα εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος παρακολουθεί και καταγράφει κάθε επίκαιρη εξέλιξη για το όλο ζήτημα. Για κάθε νέο στοιχείο που θα γνωστοποιείται, θα εκδίδει πρόσθετες και εξειδικευμένες οδηγίες στην βάση της εφαρμογής των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες και καθοριστικές για την διαμόρφωση της ποιότητας της περίθαλψης των πολιτών και για την επαγγελματική υπόσταση των ιατρών.Ο αγώνας για την καθιέρωση της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης που θα καλύπτει το σύνολο των επιθυμούντων ιατρών με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση  και ελεύθερη συνταγογράφηση για όσους επιλέξουν να μη συμβληθούν, βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή του.Η απαίτηση κατάργησης του επαίσχυντου νόμου που ορίζει την ασύδοτη απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος και την δραματική υποβάθμιση των Ιατρικών Συλλόγων, γενικεύεται και κορυφώνεται.Η διεκδίκηση των ανεξόφλητων δεδουλευμένων από τους Δημόσιους Οργανισμούς προς τους Ιατρούς αποκτά μετωπικό χαρακτήραΚαλούνται οι Ιατρικοί Σύλλογοι και όλοι οι ιατροί να βρίσκονται σε διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα και επικοινωνία για περαιτέρω κινητοποιήσεις.Για το Δ.Σ.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕΜ.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ   ΚΩΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Προς τον ΕΟΠΥΥfax  2109282199(Δια του Ιατρικού Συλλόγου …………………….)ΔΗΛΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕΟ υπογραφόμενος  Ιατρός ……………………………………….…………

που τυγχάνω συμβεβλημένος με τον ΟΠΑΔ  /  ΟΑΕΕ μέχρι την 31.12.2011, οπότε και λύεται η σύμβαση μου δυνάμει της Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο Αρ. 262 ΦΕΚ/16.12.2011,δηλώνω ότι εις εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης  και του  Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου,

από  1.1.2012 παραμένω σε συμβατικό επαγγελματικό περιβάλλον και θα δέχομαι στο ιδιωτικό μου ιατρείο τους ασφαλισμένους του ΕOΠΥΥ αμειβόμενος, σύμφωνα με το ΠΔ 127/2005,  εκδίδοντας απόδειξη παροχής υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και αναγραφής εργαστηριακών  εξετάσεων.Μετά τιμής

Ο ιατρός

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012Α. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ

1. Οι ιατροί θα δέχονται τους ασφαλισμένους αμειβόμενοι, σύμφωνα τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2005, εκδίδοντας αποδείξεις  παροχής υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και παραπεμπτικογραφίας. Κατά την ιατρική επίσκεψη ο Ιατρός αφού αμοιφθεί από τον ασφαλισμένο, θα εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και θα συμπληρώνει κανονικά την εντολή υγειονομικής περίθαλψης στο ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας ασφαλισμένου, με τις κατά περίπτωση επισημάνσεις και σφραγίδες (Πρώτη επίσκεψη, Δεύτερη επίσκεψη, ιατρείο ή οικία κλπ). Η εντολή θα παραμένει στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου. Στην υγειονομική εντολή πρέπει να αναγράφεται η επισήμανση “Μη συμβεβλημενος Ιατρός”.

2. Η συνταγογράφηση θα εκτελείται ηλεκτρονικά. Επίσης  η αναγραφή των ιατρικών πράξεων και τα παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων θα εκδίδονται ηλεκτρονικά και θα αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός αριθμός σε εντολή υγειονομικής περίθαλψης στο ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας ασφαλισμένου. Στην εντολή πρέπει οσαύτως να αναγράφεται η επισήμανση “Μη συμβεβλημένος Ιατρός”. Η εντολή των ιατρικών πράξεων θα παραμένει στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου. Για ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούν κλινικοί ιατροί θα εκδίδεται ξεχωριστή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.

3. Οι εργαστηριακοί ιατροί που εκτελούν τις     εργαστηριακές  εξετάσεις, αφού αμειφτούν από τον ασφαλισμένο, θα εκδίδουν επίσης απόδειξη παροχής υπηρεσιών και θα επισημαίνουν την εκτέλεση των εξετάσεων στο φύλλο της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εντολής με τον ειδικό κωδικό αριθμό, καθώς και στην εντολή υγειονομικής περίθαλψης στο ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας ασφαλισμένου στην οποία θα αναγράφεται ο κωδικός των εξετάσεων. Στην υγειονομική εντολή πρέπει να αναγράφεται η επισήμανση “Μη συμβεβλημενος Ιατρός” μαζί με την επισήμανση εκτέλεσης των εξετάσεων.

4. Οι οδηγίες για τον ΟΠΑΔ  συμπεριλαμβάνουν  και  τον Τομέα ΥΔΚΥ του ΟΠΑΔ (πρώην ΤΥΔΚΥ) καθόσον έχει ενσωματωθεί στον ΕΟΠΥΥ και συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι.

5. Εις περίπτωση κατά την οποία μεθοδευτεί φραγή εισόδου στις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και αναγραφής  ιατρικών πράξεων, οι ιατρικές επισκέψεις, οι συνταγές και τα παραπεμπτικά των ιατρικών πράξεων,  θα αναγράφονται σε εντολές των βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων. Ταυτόχρονα θα χορηγείται αιτιολογημένη ιατρική γνωμοδότηση με την οποία θα επισημαίνεται οτι «για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή  η ηλεκτρονική αναγραφή συνταγής η ιατρικής πράξης».  Εάν οι προσερχόμενοι ασφαλισμένοι για διαφόρους λόγους δεν προσκομίζουν τα βιβλιάρια υγείας του ΟΠΑΔ η ΤΥΔΚΥ, οι ιατρικές επισκέψεις θα αναγράφονται σύμφωνα με το Π.Δ. 127/2005 σε ξεχωριστές σελίδες των ατομικών επαγγελματικών συνταγολογίων, όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία του ασφαλισμένου ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ, σχέση άμεσης η έμμεσης ασφάλισης, αριθμός επιμέρους ασφαλιστικού μητρώου και διάγνωση. Θα σφραγίζονται δε  με την επαγγελματική σφραγίδα όπου θα επισημαίνεται ο ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Μητρώου ΤΣΑΥ και ο ΑΦΜ του ιατρού. Με τα ίδια ως άνω στοιχεία, σε ξεχωριστές σελίδες των ατομικών επαγγελματικών συνταγολογίων, θα αναγράφονται οι συνταγές και τα παραπεμπτικά των ιατρικών πράξεων και θα χορηγείται αιτιολογημένη ιατρική γνωμοδότηση με την οποία θα επισημαίνεται οτι «για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή  η ηλεκτρονική αναγραφή συνταγής η ιατρικής πράξης»

Β. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΟΑΕΕ

1. Οι ιατροί θα δέχονται τους ασφαλισμένους αμειβόμενοι, σύμφωνα τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2005, εκδίδοντας αποδείξεις  παροχής υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και παραπεμπτικογραφίας. Κατά την ιατρική επίσκεψη ο Ιατρός αφού αμοιφθεί από τον ασφαλισμένο, θα εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών με την επισήμανση “Μη συμβεβλημενος Ιατρός”.

2. Η συνταγογράφηση και η αναγραφή των ιατρικών πράξεων και τα παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων θα εκδίδονται ηλεκτρονικά. Εις περίπτωση κατά την οποία μεθοδευτεί φραγή εισόδου στις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και αναγραφής  ιατρικών πράξεων, οι ιατρικές επισκέψεις, οι συνταγές και τα παραπεμπτικά των ιατρικών πράξεων,  θα αναγράφονται σε ξεχωριστές σελίδες των ατομικών επαγγελματικών συνταγολογίων, σύμφωνα με τις ως άνω οδηγίες για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ. Ταυτόχρονα θα χορηγείται αιτιολογημένη ιατρική γνωμοδότηση με την οποία θα επισημαίνεται οτι «για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή  η ηλεκτρονική αναγραφή συνταγής η ιατρικής πράξης». 
Β. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΟΓΑ

Βάσει της από 21.12.2011 ανακοίνωσης του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ δεν εντάσσονται στις ρυθμίσεις περί ΕΟΠΥΥ. Ως εκ τούτου η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ από τους  αυτοαπασχολούμενους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς που είναι  συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό αποκλειστικά για την συνταγογράφηση, θα διεκπεραιώνεται σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα. Η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά και εις περίπτωση τεχνικού κωλύματος χειρόγραφα, ως περιγράφεται ανωτέρω.

Β. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο στις Μονάδες Υγείας του Ιδρύματος.

Οι ελευθεροεπαγγελματίες Ιατροί θα δέχονται και θα περιθάλπουν τους Ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις ως άνω οδηγίες που αφορούν τους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον ΟΠΑΔ.

Εκ του ΠΙΣ

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Εξαιρετικοι οι "εξαιρεμένοι"! Ακάλεστοι το Γενάρη 2012 από μισθό!


ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

Συνάδελφοι,

με τις κινητοποιήσεις του Οκτωβρίου ο κλάδος πέτυχε την εξαίρεσή του από την εργασιακή εφεδρεία με την ψήφιση του Ν.4024/27-10-2011

Η πλήρης  όμως κατοχύρωση μας θα έρθει εάν δεν καταργηθούν οι κενές οργανικές θέσεις του Ι.Κ.Α-ΕΟΠΥΥ.

Η προθεσμία που δίνει ο Νόμος είναι μέχρι 27/12 .

Γίνονται προσπάθειες να υπάρχει η ανάλογη απόφαση μέχρι τότε για την κατοχύρωσή μας.

Σύμφωνα με τα αρμόδια Υπουργεία οι γιατροί δεν συμπεριλαμβάνονται στο ψηφισθέν νέο ενιαίο μισθολόγιο(η ένταξή μας θα είχε σαν συνέπεια αύξηση των μικτών αποδοχών περίπου 500-1000€ μηνιαίως).

Λόγω του ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά μας στον ΕΟΠΥΥ προκύπτουν σοβαρά προβλήματα με την μισθοδοσία μας από τον Γενάρη.

Α)Με ποιο μισθολόγιο θα πληρωθούμε ;

Β)Αν πληρωθούμε από ποιόν θα πληρωθούμε; Γιατί το Ι.Κ.Α δεν έχει στο προϋπολογισμό του την μισθοδοσία των γιατρών και ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει κάνει καν προϋπολογισμό.

Πιέζουμε να βρεθεί άμεσα λύση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                              ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Οι ταλαιπώριες των ασφαλισμένων στα ΚΕΠΑ και οι θέσεις των γιατρών

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠΑ
Κύριε Διευθυντά,
 Ο Σύλλογος Συμβασιούχων Ιατρών ΙΚΑ Αττικής , σας ενημερώνει για τις θέσεις του Συλλόγου όπως διαμορφώθηκαν και μετά την συγκέντρωση των γιατρών του Ειδικού Σώματος στις 10-12-2011. Οι γιατροί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συμμετείχαν ενεργά στην διαδικασία κατάθεσης προτάσεων. Πιστεύουμε οτι πρέπει να αρχίσει εποικοδομητική συνεργασία με την Διοίκηση, ώστε η λειτουργία των ΚΕΠΑ να αποτελέσει ένα πραγματικά αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα Πανελλαδικά.

  Η λειτουργία των Επιτροπών Αναπηρίας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, κρίνουμε οτι ήταν σε σωστή κατεύθυνση (πέρα από επιμέρους προβλήματα) και αυτό φαίνεται από την αναλογία των συνταξιούχων αναπηρίας / γήρατος σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία. Οι γιατροί στην πλειοψηφία τους  τα τελευταία χρόνια με προσωπικές θυσίες συνέβαλαν τα μέγιστα στην δίκαιη απονομή των συντάξεων αναπηρίας.
 Σήμερα η λειτουργία των ΚΕΠΑ δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στους ασφαλισμένους και στους γιατρούς. Κατανοείται οτι ένα νέο σύστημα στην αρχή θα παρουσιάζει δυσκολίες , αλλά υπάρχουν όρια αντοχής.


ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κρίνεται δίκαιο και λειτουργικό από όλους τους γιατρούς-μέλη των επιτροπών. Χρειάζεται όμως σωστή και έγκαιρη οργάνωση και προγραμματισμός για το συμφέρον των ασφαλισμένων και των γιατρών.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Χρειάζεται συνεχής εκπαίδευση κυρίως για τους νεοεισερχόμενους γιατρούς στο Ειδικό Σώμα με ανά 3μηνο ημερίδα(update) για όλους και αξιολόγηση, όπως ορίζει ο Νόμος. Να υπάρχει και καθηκοντολόγιο ανά ειδικότητα.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΕΛΩΝ
Ο αριθμός των γιατρών κρίνεται ιδιαίτερα μικρός και δεν καλύπτει ούτε καν τις ανάγκες του παλαιού συστήματος. Στα ΚΕΠΑ που είναι διευρυμένο Πανελλαδικό Σύστημα πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι οι γιατροί που έχουν εκπαιδευτεί  και να αρχίσει άμεσα η εκπαίδευση για νέους. Σε σύντομο χρονικό διάστημα που θα γίνονται και ΒΥΕ θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα αναμονής των ασφαλισμένων και θα εντατικοποιήσει την εργασία των γιατρών στο ήδη συμπιεσμένο σύστημα. Υπάρχουν δε πολλοί ασθενείς που αναμένουν εξέταση οίκοι επί μήνες ή και χρόνια.

ΧΩΡΟΙ
 Προτείνεται ένας χώρος συνεδριάσεων στην Αττική για την αποτελεσματικότερη λειτουργία με  συμβούλους διαθέσιμους με εμπειρία στο ίδιο κτίριο.
 Οι συνεχείς και σε διαφορετικό τόπο μετακινήσεις στην Αθήνα είναι επίπονη και δεν προσφέρει τίποτα το αξιόλογο στην διαδικασία.
 Πολλοί χώροι στην επαρχία κρίνονται ακατάλληλοι ή προβληματικοί ακόμα και στην περιφέρεια της Αθήνας.


ΦΑΚΕΛΟΙ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Οι φάκελοι πρέπει να είναι πλήρεις και να γίνεται πάντα διοικητικός έλεγχος. Να γνωρίζουμε μα σαφήνεια το αίτημα. Μερικοί φάκελοι δεν πληρούν προϋποθέσεις διοικητικού χαρακτήρα  για να εξεταστούν, άλλοι δεν αναφέρουν με σαφήνεια το αίτημα και άλλοι αφορούν άλλη κύρια ειδικότητα από αυτήν που ορίστηκαν. Συνέπεια είναι να αναβάλλεται η κρίση και να ταλαιπωρείται ο ασθενής.Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που εισήχθη νέος φάκελος την ημέρα της συνεδρίασης. Το ζήτημα της μη αποδοχής νέων ιατρικών στοιχείων που τυχόν προκύψουν τους τελευταίους μήνες αναμονής του ασθενούς συζητήθηκε.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 Σωστή εκπαίδευση και αποτελεσματική.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Δεν υπάρχει αντίγραφο απόφασης που να φυλάσσεται ή συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων που να αποδίδεται στα μέλη των επιτροπών,ούτε βιβλίο όπως πριν.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οι μετακινήσεις των γιατρών είναι το εντονότερο σημείο στο οποίο πρέπει η Διοίκηση να σταθεί με υπευθυνότητα και είναι ένα ζήτημα που δεν παίρνει καμμία αναβολή. Πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός  έγκαιρη ενημέρωση και δίκαιη κατανομή μετακινήσεων των μελών. Έχει τεθεί θέμα αξιοπρέπειας και βιολογικής αντοχής των γιατρών. Την έννοια της αξιοπρέπειας δεν την διαπραγματεύεται κανείς μας. Να γίνει προσπάθεια οι μετακινήσεις να αφορούν δύο μέρες και να μετακινούνται δύο όχι τρεις γιατροί και για οικονομία χρημάτων αλλά και λιγότερες μετακινήσεις.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Παλαιό αίτημα που έμεινε μόνο σε υποσχέσεις.

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
 Ουσιαστική νομική κάλυψη απο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με θεσμοθετημένο τρόπο.
Στο παρελθόν πολλοί γιατροί έχουν υπερασπίσει τον εαυτό τους με δικά τους έξοδα.

ΚΕΒΑ
Απορρίπτεται σε πολλά σημεία από τους γιατρούς πχ. ποσοστά ηπατομεταμοσχευθέντων και πασχόντων από μεσογειακή αναιμία . Τίθεται  θέμα ηθικό και ιατρικής δεοντολογίας που έρχεται σε αντίθεση με την εφαρμογή του νέου κανονισμού.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
 Η δυσλειτουργία και η έλλειψη προγραμματισμού δημιουργεί ακυρώσεις στα τηλεφωνικά ραντεβού και άλλες μέρες που ο θεράπων γιατρός είναι στο υποκατάστημα δεν κλείνονται ραντεβού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Προεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας
Ψυχάρης Παναγιώτης                                                                Προβατάς Σπυρίδων