Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

ΕΟΠΥΥ


΅Ψάχτε και φέρτε μου Πακιστανούς γιατρούς ή έστω Κινέζους ας είναι και άσχημοι΅

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Ενημέρωση και οδηγίες προς γιατρούς από τον ΠΙΣ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥTο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αφού εξέτασε λεπτομερώς και εμπεριστατωμένα  τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τον ΕΟΠΥΥ, όπως γνωστοποιήθηκαν με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων που συνεδρίασε στις 15.12.2011, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο 262  ΦΕΚ  στις 16.12.2011, καθώς και με την από  21.12.11 ανακοίνωση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, καταγράφει την διαμορφούμενη κατάσταση ως εξής:1.     Η καθολική ασάφεια που διατρέχει ολόκληρη την συγκεκριμένη  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ως έχει, δεν διασφαλίζει ούτε τους ασφαλισμένους ούτε τους ιατρούς οι οποίοι καλούνται με συνοπτικές διαδικασίες, να δηλώσουν εντός 10 ημερών από την ημέρα έναρξης ισχύος της που είναι η 16.12.2011, ότι αποδέχονται τους ως άνω επαγγελματικά εξοντωτικούς  όρους και όσους εκ των υστέρων προστεθούν, προκειμένου να συμβληθούν για απροσδιόριστης διάρκειας μεταβατικό διάστημα με τον ΕΟΠΥΥ. Η ασάφεια επιτείνεται με την από 21.12.2011 ανακοίνωση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ όπου ορίζεται ότι, η προβλεπόμενη από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δήλωση αποδοχής προς τον ΕΟΠΥΥ, αφορά μόνο τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ ιατρούς που δεν έχουν σχέση εργασίας (μόνιμοι-αορίστου χρόνου) με τους εντασσόμενους  στον ΕΟΠΥΥ Ασφαλιστικών Φορέων, για την παροχή υπηρεσιών. Με την συγκεκριμένη ανακοίνωση  εξαιρούνται οι μόνιμοι-αορίστου χρόνου ιατροί των Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κλπ), που νομίμως είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ, στα πλαίσια της άσκησης του ελευθέρου επαγγέλματος σε διαφορετικό ωράριο. Επί πλέον η από 21.12.2011 ανακοίνωση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ που  ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης την 31.12.2011, κατά παράβαση των οριζομένων στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο 262  ΦΕΚ  στις 16.12.2011, αποτελεί νομικό ασυμβίβαστο που δρα υπονομευτικά και θέτει σε επισφάλεια την όλη διαδικασία.

2.     Οι διατάξεις της συγκεκριμένης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που ορίζει το ποσό των 10 ευρώ προ φόρου ως ιατρική αμοιβή, σε αναντιστοιχία με τα εξαγγελθέντα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων με ανώτερο όριο τις 200 επισκέψεις για όσους ιατρούς συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ από 1.1.2012, υποβαθμίζουν δραματικά την τιμή της ιατρικής επίσκεψης και οδηγούν  νομοτελειακά τα ιατρεία των αυτοαπασχολούμενων ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών σε κατάργηση, προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων στον χώρο της Υγείας.

3.     Το γεγονός ότι παράλληλα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 127/2005  που ορίζει ότι, η πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο, κοστολογείται 20 ευρώ, η δεύτερη 10 ευρώ, η πρώτη στο σπίτι 25 ευρώ και η δεύτερη 15 ευρώ, με αναλογία 30% των δευτέρων επισκέψεων έναντι των πρώτων και 10% των επισκέψεων στο σπίτι  έναντι των επισκέψεων  στο ιατρείο, με την ενσωμάτωση στην αμοιβή της επίσκεψης συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων, ξεχωριστών  για κάθε ειδικότητα, προκαλεί γενικότερη σύγχυση.

4.     Η ελεύθερη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και αναγραφής ιατρικών πράξεων από  όλους ανεξαιρέτως τους ιατρούς, παρά τις γενικόλογες  κυβερνητικές εξαγγελίες δεν θεσμοθετείται.

5.     Τα αιτήματα του Ιατρικού Κόσμου για καθιέρωση Γενικής Συλλογικής Σύμβασης με ελεύθερη ένταξη όσων ιατρών επιθυμούν και αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση, δεν έχουν τύχει καμίας ανταπόκρισης εκ μέρους της κυβέρνησης

6.     Η προχειρότητα και το βεβιασμένο της συγκεκριμένης Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου, διαμορφώνει στην Ιατρική Κοινότητα ένα συνεχώς επιτεινόμενο αρνητικό κλίμα που πλην άλλων εκδηλώνεται με γενικευόμενη απόρριψη της πρόσκλησης για υποβολή δηλώσεων προς τον ΕΟΠΥΥ .

7.     Ιδιαίτερη επισήμανση γίνεται για τον αποκλεισμό από τις μεταβατικές συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, των νέων επαγγελματιών ιατρών που δεν κατέστη δυνατόν να συμβληθούν με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ.8.     Οι διαβεβαιώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών παρουσία του Προέδρου του ΟΠΑΔ, για νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει την αποπληρωμή των οφειλών του ΟΠΑΔ προς τους ιατρούς για τα δεδουλευμένα του  2011 δεν υλοποιείται,   με αποτέλεσμα η εκκρεμότητα να παρατείνεται.

9.     Αρνητικά σχολιάζεται το γεγονός ότι από την συγκεκριμένη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, απουσίαζε ως μη προσκληθείς, ο αντιπροσωπευτικότερος Ιατρικός Φορέας της χώρας  που είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ενώ είχαν προσκληθεί και παρέστησαν εκπρόσωποι επί μέρους Ιατρικών Φορέων, ορισμένων εκ των  οποίων, η ανακοινωθείσα ιδιαίτερη διαβούλευση,ερήμην του ΠΙΣ  με την ηγεσία του υπουργείου πριν την  έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, μόνο σύγχιση δημιούργησε.Κατόπιν τούτων και με βάση την απόφαση που λήφθηκε από την Γενική Συνέλευση των Προέδρων και των Εκπροσώπων ΟΛΩΝ των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2011, με την οποία οι  ιατροί  κλήθηκαν να αναστείλουν τις συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ και να μη ανταποκριθούν σε καμία ενδεχόμενη πρόσκληση ένταξης στον ΕΟΠΥΥ, ο ΠΙΣ απευθύνεται  προς τους  Ιατρικούς Συλλόγους  και τους καλεί να ενημερώσουν τους ιατρούς  μέλη τους μεταφέροντας τις ακόλουθες οδηγίες:

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ

Παρά το γεγονός ότι σταδιακά εξοφλούνται οι οφειλές του ΟΠΑΔ προς τους ιατρούς για το έτος 2010, παραμένουν σε εκκρεμότητα τα δεδουλευμένα του 2011, τα οποία χωρίς νομοθετική ρύθμιση δεν πρόκειται να εξοφληθούν. Κατόπιν τούτων οι ιατροί καλούνται να εμμείνουν στις αναστολές των συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ, οι οποίες ούτως η άλλως λύονται γενικά στις 31.12.2011.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Η ασάφεια των γενικότερων όρων με τους οποίους, καλούνται οι ιατροί να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ από 1.1.2012, με δραματικά υποτιμημένη την αμοιβή της ιατρικής επίσκεψης καθιστούν επισφαλή κάθε σχέση απασχόλησης. Με βάσει την  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ της 6.11.2011 και τις γενικότερα υπονομευτικές κυβερνητικές μεθοδεύσεις,  οι ιατροί  καλούνται να μη υποβάλλουν καμία δήλωση προς τον ΕΟΠΥΥ, που θα τους καθιστά  υποχείρια των απροκάλυπτων κυβερνητικών μεθοδεύσεων. Αντιθέτως να αποστείλουν με fax στο τηλεφωνικό αριθμό του ΕΟΠΥΥ 2109282199 μέσω των Ιατρικών Συλλόγων, τον τύπο δήλωσης που επισυνάπτεται.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Μετά την ανακοινωθείσα  με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, διακοπή όλων των ιατρικών συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ, οι αυτοαπασχολούμενοι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί που προτίθενται να παραμείνουν σε συμβατικό επαγγελματικό περιβάλλον, θα εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος παρακολουθεί και καταγράφει κάθε επίκαιρη εξέλιξη για το όλο ζήτημα. Για κάθε νέο στοιχείο που θα γνωστοποιείται, θα εκδίδει πρόσθετες και εξειδικευμένες οδηγίες στην βάση της εφαρμογής των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες και καθοριστικές για την διαμόρφωση της ποιότητας της περίθαλψης των πολιτών και για την επαγγελματική υπόσταση των ιατρών.Ο αγώνας για την καθιέρωση της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης που θα καλύπτει το σύνολο των επιθυμούντων ιατρών με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση  και ελεύθερη συνταγογράφηση για όσους επιλέξουν να μη συμβληθούν, βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή του.Η απαίτηση κατάργησης του επαίσχυντου νόμου που ορίζει την ασύδοτη απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος και την δραματική υποβάθμιση των Ιατρικών Συλλόγων, γενικεύεται και κορυφώνεται.Η διεκδίκηση των ανεξόφλητων δεδουλευμένων από τους Δημόσιους Οργανισμούς προς τους Ιατρούς αποκτά μετωπικό χαρακτήραΚαλούνται οι Ιατρικοί Σύλλογοι και όλοι οι ιατροί να βρίσκονται σε διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα και επικοινωνία για περαιτέρω κινητοποιήσεις.Για το Δ.Σ.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕΜ.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ   ΚΩΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Προς τον ΕΟΠΥΥfax  2109282199(Δια του Ιατρικού Συλλόγου …………………….)ΔΗΛΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕΟ υπογραφόμενος  Ιατρός ……………………………………….…………

που τυγχάνω συμβεβλημένος με τον ΟΠΑΔ  /  ΟΑΕΕ μέχρι την 31.12.2011, οπότε και λύεται η σύμβαση μου δυνάμει της Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο Αρ. 262 ΦΕΚ/16.12.2011,δηλώνω ότι εις εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης  και του  Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου,

από  1.1.2012 παραμένω σε συμβατικό επαγγελματικό περιβάλλον και θα δέχομαι στο ιδιωτικό μου ιατρείο τους ασφαλισμένους του ΕOΠΥΥ αμειβόμενος, σύμφωνα με το ΠΔ 127/2005,  εκδίδοντας απόδειξη παροχής υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και αναγραφής εργαστηριακών  εξετάσεων.Μετά τιμής

Ο ιατρός

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012Α. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ

1. Οι ιατροί θα δέχονται τους ασφαλισμένους αμειβόμενοι, σύμφωνα τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2005, εκδίδοντας αποδείξεις  παροχής υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και παραπεμπτικογραφίας. Κατά την ιατρική επίσκεψη ο Ιατρός αφού αμοιφθεί από τον ασφαλισμένο, θα εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και θα συμπληρώνει κανονικά την εντολή υγειονομικής περίθαλψης στο ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας ασφαλισμένου, με τις κατά περίπτωση επισημάνσεις και σφραγίδες (Πρώτη επίσκεψη, Δεύτερη επίσκεψη, ιατρείο ή οικία κλπ). Η εντολή θα παραμένει στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου. Στην υγειονομική εντολή πρέπει να αναγράφεται η επισήμανση “Μη συμβεβλημενος Ιατρός”.

2. Η συνταγογράφηση θα εκτελείται ηλεκτρονικά. Επίσης  η αναγραφή των ιατρικών πράξεων και τα παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων θα εκδίδονται ηλεκτρονικά και θα αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός αριθμός σε εντολή υγειονομικής περίθαλψης στο ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας ασφαλισμένου. Στην εντολή πρέπει οσαύτως να αναγράφεται η επισήμανση “Μη συμβεβλημένος Ιατρός”. Η εντολή των ιατρικών πράξεων θα παραμένει στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου. Για ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούν κλινικοί ιατροί θα εκδίδεται ξεχωριστή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.

3. Οι εργαστηριακοί ιατροί που εκτελούν τις     εργαστηριακές  εξετάσεις, αφού αμειφτούν από τον ασφαλισμένο, θα εκδίδουν επίσης απόδειξη παροχής υπηρεσιών και θα επισημαίνουν την εκτέλεση των εξετάσεων στο φύλλο της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εντολής με τον ειδικό κωδικό αριθμό, καθώς και στην εντολή υγειονομικής περίθαλψης στο ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας ασφαλισμένου στην οποία θα αναγράφεται ο κωδικός των εξετάσεων. Στην υγειονομική εντολή πρέπει να αναγράφεται η επισήμανση “Μη συμβεβλημενος Ιατρός” μαζί με την επισήμανση εκτέλεσης των εξετάσεων.

4. Οι οδηγίες για τον ΟΠΑΔ  συμπεριλαμβάνουν  και  τον Τομέα ΥΔΚΥ του ΟΠΑΔ (πρώην ΤΥΔΚΥ) καθόσον έχει ενσωματωθεί στον ΕΟΠΥΥ και συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι.

5. Εις περίπτωση κατά την οποία μεθοδευτεί φραγή εισόδου στις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και αναγραφής  ιατρικών πράξεων, οι ιατρικές επισκέψεις, οι συνταγές και τα παραπεμπτικά των ιατρικών πράξεων,  θα αναγράφονται σε εντολές των βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων. Ταυτόχρονα θα χορηγείται αιτιολογημένη ιατρική γνωμοδότηση με την οποία θα επισημαίνεται οτι «για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή  η ηλεκτρονική αναγραφή συνταγής η ιατρικής πράξης».  Εάν οι προσερχόμενοι ασφαλισμένοι για διαφόρους λόγους δεν προσκομίζουν τα βιβλιάρια υγείας του ΟΠΑΔ η ΤΥΔΚΥ, οι ιατρικές επισκέψεις θα αναγράφονται σύμφωνα με το Π.Δ. 127/2005 σε ξεχωριστές σελίδες των ατομικών επαγγελματικών συνταγολογίων, όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία του ασφαλισμένου ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ, σχέση άμεσης η έμμεσης ασφάλισης, αριθμός επιμέρους ασφαλιστικού μητρώου και διάγνωση. Θα σφραγίζονται δε  με την επαγγελματική σφραγίδα όπου θα επισημαίνεται ο ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Μητρώου ΤΣΑΥ και ο ΑΦΜ του ιατρού. Με τα ίδια ως άνω στοιχεία, σε ξεχωριστές σελίδες των ατομικών επαγγελματικών συνταγολογίων, θα αναγράφονται οι συνταγές και τα παραπεμπτικά των ιατρικών πράξεων και θα χορηγείται αιτιολογημένη ιατρική γνωμοδότηση με την οποία θα επισημαίνεται οτι «για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή  η ηλεκτρονική αναγραφή συνταγής η ιατρικής πράξης»

Β. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΟΑΕΕ

1. Οι ιατροί θα δέχονται τους ασφαλισμένους αμειβόμενοι, σύμφωνα τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2005, εκδίδοντας αποδείξεις  παροχής υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και παραπεμπτικογραφίας. Κατά την ιατρική επίσκεψη ο Ιατρός αφού αμοιφθεί από τον ασφαλισμένο, θα εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών με την επισήμανση “Μη συμβεβλημενος Ιατρός”.

2. Η συνταγογράφηση και η αναγραφή των ιατρικών πράξεων και τα παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων θα εκδίδονται ηλεκτρονικά. Εις περίπτωση κατά την οποία μεθοδευτεί φραγή εισόδου στις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και αναγραφής  ιατρικών πράξεων, οι ιατρικές επισκέψεις, οι συνταγές και τα παραπεμπτικά των ιατρικών πράξεων,  θα αναγράφονται σε ξεχωριστές σελίδες των ατομικών επαγγελματικών συνταγολογίων, σύμφωνα με τις ως άνω οδηγίες για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ. Ταυτόχρονα θα χορηγείται αιτιολογημένη ιατρική γνωμοδότηση με την οποία θα επισημαίνεται οτι «για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή  η ηλεκτρονική αναγραφή συνταγής η ιατρικής πράξης». 
Β. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΟΓΑ

Βάσει της από 21.12.2011 ανακοίνωσης του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ δεν εντάσσονται στις ρυθμίσεις περί ΕΟΠΥΥ. Ως εκ τούτου η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ από τους  αυτοαπασχολούμενους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς που είναι  συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό αποκλειστικά για την συνταγογράφηση, θα διεκπεραιώνεται σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα. Η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά και εις περίπτωση τεχνικού κωλύματος χειρόγραφα, ως περιγράφεται ανωτέρω.

Β. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο στις Μονάδες Υγείας του Ιδρύματος.

Οι ελευθεροεπαγγελματίες Ιατροί θα δέχονται και θα περιθάλπουν τους Ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις ως άνω οδηγίες που αφορούν τους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον ΟΠΑΔ.

Εκ του ΠΙΣ

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Εξαιρετικοι οι "εξαιρεμένοι"! Ακάλεστοι το Γενάρη 2012 από μισθό!


ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

Συνάδελφοι,

με τις κινητοποιήσεις του Οκτωβρίου ο κλάδος πέτυχε την εξαίρεσή του από την εργασιακή εφεδρεία με την ψήφιση του Ν.4024/27-10-2011

Η πλήρης  όμως κατοχύρωση μας θα έρθει εάν δεν καταργηθούν οι κενές οργανικές θέσεις του Ι.Κ.Α-ΕΟΠΥΥ.

Η προθεσμία που δίνει ο Νόμος είναι μέχρι 27/12 .

Γίνονται προσπάθειες να υπάρχει η ανάλογη απόφαση μέχρι τότε για την κατοχύρωσή μας.

Σύμφωνα με τα αρμόδια Υπουργεία οι γιατροί δεν συμπεριλαμβάνονται στο ψηφισθέν νέο ενιαίο μισθολόγιο(η ένταξή μας θα είχε σαν συνέπεια αύξηση των μικτών αποδοχών περίπου 500-1000€ μηνιαίως).

Λόγω του ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά μας στον ΕΟΠΥΥ προκύπτουν σοβαρά προβλήματα με την μισθοδοσία μας από τον Γενάρη.

Α)Με ποιο μισθολόγιο θα πληρωθούμε ;

Β)Αν πληρωθούμε από ποιόν θα πληρωθούμε; Γιατί το Ι.Κ.Α δεν έχει στο προϋπολογισμό του την μισθοδοσία των γιατρών και ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει κάνει καν προϋπολογισμό.

Πιέζουμε να βρεθεί άμεσα λύση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                              ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Οι ταλαιπώριες των ασφαλισμένων στα ΚΕΠΑ και οι θέσεις των γιατρών

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠΑ
Κύριε Διευθυντά,
 Ο Σύλλογος Συμβασιούχων Ιατρών ΙΚΑ Αττικής , σας ενημερώνει για τις θέσεις του Συλλόγου όπως διαμορφώθηκαν και μετά την συγκέντρωση των γιατρών του Ειδικού Σώματος στις 10-12-2011. Οι γιατροί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συμμετείχαν ενεργά στην διαδικασία κατάθεσης προτάσεων. Πιστεύουμε οτι πρέπει να αρχίσει εποικοδομητική συνεργασία με την Διοίκηση, ώστε η λειτουργία των ΚΕΠΑ να αποτελέσει ένα πραγματικά αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα Πανελλαδικά.

  Η λειτουργία των Επιτροπών Αναπηρίας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, κρίνουμε οτι ήταν σε σωστή κατεύθυνση (πέρα από επιμέρους προβλήματα) και αυτό φαίνεται από την αναλογία των συνταξιούχων αναπηρίας / γήρατος σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία. Οι γιατροί στην πλειοψηφία τους  τα τελευταία χρόνια με προσωπικές θυσίες συνέβαλαν τα μέγιστα στην δίκαιη απονομή των συντάξεων αναπηρίας.
 Σήμερα η λειτουργία των ΚΕΠΑ δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στους ασφαλισμένους και στους γιατρούς. Κατανοείται οτι ένα νέο σύστημα στην αρχή θα παρουσιάζει δυσκολίες , αλλά υπάρχουν όρια αντοχής.


ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κρίνεται δίκαιο και λειτουργικό από όλους τους γιατρούς-μέλη των επιτροπών. Χρειάζεται όμως σωστή και έγκαιρη οργάνωση και προγραμματισμός για το συμφέρον των ασφαλισμένων και των γιατρών.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Χρειάζεται συνεχής εκπαίδευση κυρίως για τους νεοεισερχόμενους γιατρούς στο Ειδικό Σώμα με ανά 3μηνο ημερίδα(update) για όλους και αξιολόγηση, όπως ορίζει ο Νόμος. Να υπάρχει και καθηκοντολόγιο ανά ειδικότητα.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΕΛΩΝ
Ο αριθμός των γιατρών κρίνεται ιδιαίτερα μικρός και δεν καλύπτει ούτε καν τις ανάγκες του παλαιού συστήματος. Στα ΚΕΠΑ που είναι διευρυμένο Πανελλαδικό Σύστημα πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι οι γιατροί που έχουν εκπαιδευτεί  και να αρχίσει άμεσα η εκπαίδευση για νέους. Σε σύντομο χρονικό διάστημα που θα γίνονται και ΒΥΕ θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα αναμονής των ασφαλισμένων και θα εντατικοποιήσει την εργασία των γιατρών στο ήδη συμπιεσμένο σύστημα. Υπάρχουν δε πολλοί ασθενείς που αναμένουν εξέταση οίκοι επί μήνες ή και χρόνια.

ΧΩΡΟΙ
 Προτείνεται ένας χώρος συνεδριάσεων στην Αττική για την αποτελεσματικότερη λειτουργία με  συμβούλους διαθέσιμους με εμπειρία στο ίδιο κτίριο.
 Οι συνεχείς και σε διαφορετικό τόπο μετακινήσεις στην Αθήνα είναι επίπονη και δεν προσφέρει τίποτα το αξιόλογο στην διαδικασία.
 Πολλοί χώροι στην επαρχία κρίνονται ακατάλληλοι ή προβληματικοί ακόμα και στην περιφέρεια της Αθήνας.


ΦΑΚΕΛΟΙ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Οι φάκελοι πρέπει να είναι πλήρεις και να γίνεται πάντα διοικητικός έλεγχος. Να γνωρίζουμε μα σαφήνεια το αίτημα. Μερικοί φάκελοι δεν πληρούν προϋποθέσεις διοικητικού χαρακτήρα  για να εξεταστούν, άλλοι δεν αναφέρουν με σαφήνεια το αίτημα και άλλοι αφορούν άλλη κύρια ειδικότητα από αυτήν που ορίστηκαν. Συνέπεια είναι να αναβάλλεται η κρίση και να ταλαιπωρείται ο ασθενής.Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που εισήχθη νέος φάκελος την ημέρα της συνεδρίασης. Το ζήτημα της μη αποδοχής νέων ιατρικών στοιχείων που τυχόν προκύψουν τους τελευταίους μήνες αναμονής του ασθενούς συζητήθηκε.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 Σωστή εκπαίδευση και αποτελεσματική.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Δεν υπάρχει αντίγραφο απόφασης που να φυλάσσεται ή συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων που να αποδίδεται στα μέλη των επιτροπών,ούτε βιβλίο όπως πριν.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οι μετακινήσεις των γιατρών είναι το εντονότερο σημείο στο οποίο πρέπει η Διοίκηση να σταθεί με υπευθυνότητα και είναι ένα ζήτημα που δεν παίρνει καμμία αναβολή. Πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός  έγκαιρη ενημέρωση και δίκαιη κατανομή μετακινήσεων των μελών. Έχει τεθεί θέμα αξιοπρέπειας και βιολογικής αντοχής των γιατρών. Την έννοια της αξιοπρέπειας δεν την διαπραγματεύεται κανείς μας. Να γίνει προσπάθεια οι μετακινήσεις να αφορούν δύο μέρες και να μετακινούνται δύο όχι τρεις γιατροί και για οικονομία χρημάτων αλλά και λιγότερες μετακινήσεις.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Παλαιό αίτημα που έμεινε μόνο σε υποσχέσεις.

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
 Ουσιαστική νομική κάλυψη απο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με θεσμοθετημένο τρόπο.
Στο παρελθόν πολλοί γιατροί έχουν υπερασπίσει τον εαυτό τους με δικά τους έξοδα.

ΚΕΒΑ
Απορρίπτεται σε πολλά σημεία από τους γιατρούς πχ. ποσοστά ηπατομεταμοσχευθέντων και πασχόντων από μεσογειακή αναιμία . Τίθεται  θέμα ηθικό και ιατρικής δεοντολογίας που έρχεται σε αντίθεση με την εφαρμογή του νέου κανονισμού.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
 Η δυσλειτουργία και η έλλειψη προγραμματισμού δημιουργεί ακυρώσεις στα τηλεφωνικά ραντεβού και άλλες μέρες που ο θεράπων γιατρός είναι στο υποκατάστημα δεν κλείνονται ραντεβού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Προεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας
Ψυχάρης Παναγιώτης                                                                Προβατάς Σπυρίδων

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Οι φαρμακοποιοί κάνουν έωλες συμφωνίες !


ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝΠληροφορούμαστε από τα μέσα ενημέρωσης πως η ηγεσία των φαρμακευτικών συλλόγων ήλθε σε συμφωνία με τον υπουργό υγείας ώστε να έχουν οι φαρμακοποιοί τη δυνατότητα να αλλάζουν το φαρμακευτικό σκεύασμα που έχει συνταγογραφήσει ο θεράπων ιατρός, ανάλογα με τα αποθέματα που έχουν στο φαρμακείο τους και ανάλογα με την συμπεριφορά των φαρμακευτικών εταιρειών απεναντι τους!!


Όλα αυτά τη στιγμή που οι επαγγελματίες υγείας γνώριζαν πως η ηγεσία των φαρμακοποιών έδινε τη μάχη για την αποτροπή της καταστροφικής «απελευθέρωσης» του ωραρίου των φαρμακείων. Μια μάχη στην οποία είχαν και έχουν τον ιατρικό κόσμο μαζί τους.


Εμείς θέλουμε να τονίσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις τα αυτονόητα. Το παιχνίδι του διαίρει και βασίλευε είναι πολύ βολικό για την ηγεσία του μνημονιακού υπουργείου.


Την ώρα που ο ιατρικός κόσμος αλλά και όλοι οι επαγγελματίες υγείας δέχονται την επίθεση των μνημονιακών πολιτικών που οδηγούν στην φτωχοποίηση και τον επαγγελματικό αφανισμό είναι τουλάχιστον άστοχο να επικρατούν μικροσυντεχνιακές λογικές που φέρνουν τον ένα κλάδο απέναντι στον άλλο.


Εμείς διακηρύξαμε και επιμένουμε στην αντίθεση μας απέναντι στη διαφθορά και τις αθέμιτες συναλλαγές στο χώρο του φαρμάκου. Όμως είναι ακράδαντη πεποίθηση μας πως δεν έχει κανένας δικαίωμα να στερήσει από το γιατρό την ευθύνη της αναγραφής συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής και βεβαίως και σημαντικότερο δεν έχει κανένας το δικαίωμα να στερήσει από τον άρρωστο το δικαιωμα του για την προσφορότερη αγωγή με βάση την πάθηση του και την εξειδικευμένη και υπεύθυνη γνώμη του γιατρού του.


Τελικά ποιος φέρει την ευθύνη για την καταλληλότητα της φαρμακευτικής αγωγής αν όχι ο συνταγογραφών γιατρός;


Αυτή την ώρα είναι αναγκαία η μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση όλων των επαγγελματιών υγείας για την υπεράσπιση του δημόσιου αγαθού της υγείας και της επιστημονικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας των λειτουργών της. Κοινός αντίπαλος είναι οι μνημονιακές πολιτικές καθήλωσης των δημόσιων δαπανών για την υγεία, εξαθλίωσης των επαγγελματιών υγείας και παράδοσης μεγάλου μέρους των υπηρεσιών υγείας σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα με βίαιη υπαλληλοποίηση γιατρών και φαρμακοποιών. Όποιος διασπά το μέτωπο κατά αυτών των μέτρων θα φέρει ακέραια την ευθύνη.


ΓΙΑΝΝΗΣ Γ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ


Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΙΣ

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Τι είναι ο ΕΟΠΥΥ, τι είναι το ζουμί του.


Πριν από κάθε μετωπική επίθεση προηγούνται οι τροχιοδεικτικές βολές.
Ετσι και οι αρμόδιου του ΕΟΠΥΥ και των υπουργείων υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, την ώρα που πραξικοπηματικά δημοσιεύουν εγκυκλίους που παραδίδουν τη δημόσια υγεία στα μεγάλα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα και επιμένουν στην εξαθλίωση αυτοαπασχολούμενων γιατρών και ασθενών μέσω του ΕΟΠΥΥ, επιχειρούν αντιπερισπασμό διαδίδοντας πως έπιασαν γιατρούς να διασπαθίζουν το δημόσιο χρήμα υπερσυνταγογραφώντας αναίτια και τους καλούν «δι υπόθεσιν τους» να απολογηθούν αρμοδίως!!
Εμείς από όσα γνωρίζουμε, σε μεγάλο ποσοστό, πρόκειται περί συναδέλφων που έκαναν το ..λάθος να εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό ασθενών και να συνταγογραφούν σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Θυμίζουμε σε κάθε αρμόδιο. Το ιατρικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν θα υπερασπιστεί τη διαφθορά και την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος. Θα υπερασπιστεί όμως με κάθε τρόπο το δικαίωμα των συναδέλφων σε αξιοπρεπή άσκηση της ιατρικής προς όφελος των ασθενών. Θα υπερασπιστούμε σθεναρά το δικαίωμα κάθε γιατρού να ζει αξιοπρεπώς από τις νόμιμες αμοιβές του.
Δεν θα επιτρέψουμε όμως σε κανέναν να συκοφαντεί και να απειλεί γιατρούς που απλά ασκούν ευσυνείδητα την αποστολή τους
Οι ενέργειες αυτές των διοικούντων απλά αποδεικνύουν και προειδοποιούν για το τι περιμένει τους γιατρούς που θα συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ και με ποιο τρόπο θα γίνεται η αξιολόγηση τους.


Ο ΠΙΣ και οι ιατρικοί σύλλογοι οφείλουν, και θα το πράξουν, να στηρίξουν τους συναδέλφους κατά την παρουσία τους στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ με την θεσμική παρουσία εκπροσώπου του ΠΙΣ.
Κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να μείνει μόνος του απέναντι στις απειλές και την προσβολή της αξιοπρέπειας του, επειδή απλά επιτέλεσε το καθήκον του απέναντι στους ασθενείς του. Οι περιπτώσεις διαφθοράς μπορούν να αντιμετωπίζονται συγκεκριμένα και μόνο με τις νόμιμες διαδικασίες αφού προηγηθεί έλεγχος.
15/11/11
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΙΣ

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟ ΤΣΑΥ-ΕΤΑΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ»
ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ: κίνδυνος ολικής καταστροφής του ΤΣΑΥ με το
Το θράσος των μνημονιακών ανδρείκελων δεν έχει όρια. Πανηγυρίζουν οι κυβερνητικοί και τα φερέφωνα τους για τη «σωτήρια» συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου και όταν πιέζονται δίνουν ψευδείς διαβεβαιώσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία.
Η αλήθεια όμως δεν μπορεί να κρυφτεί.
Τα ασφαλιστικά ταμεία, με πρώτο το ΕΤΑΑ στο οποίο υπάγεται το ΤΣΑΥ, υποχρεώθηκαν να μετατρέψουν μεγάλο κομμάτι των αποθεματικών τους σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και τώρα εκβιάζονται να αποδεχτούν το «κούρεμα» κατά 50% των ομολόγων χωρίς να προβλέπεται καμία αναπλήρωση των απωλειών τους από την καταστροφική συμφωνία. Η συμφωνία προβλέπει την ανακεφαλαίωση των τραπεζών που κερδοσκοπώντας «έπαιξαν» με τα ομόλογα ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί αφήνονται στο έλεος της ..κακοτυχίας τους! Αν συνυπολογίσουμε και την απώλεια εισφορών λόγω εισφοροδιαφυγής και αυξημένης ανεργίας των νέων συναδέλφων το μέλλον των συντάξεων μας και του εφάπαξ είναι αβέβαιο.
Το παιχνίδι το ξέρουμε πια. Θα έλθει μια νέα αναλογιστική μελέτη που θα υπολογίσει τα αποθεματικά με βάση τα «κουρεμένα» ομόλογα και θα.. αποδείξει πως το ταμείο δεν μπορεί να δίνει συντάξεις και εφάπαξ στο ύψος που είναι σήμερα! Και δεν θα φταίει κανείς!!
Οφείλουμε να αντιδράσουμε άμεσα. Οι εκπρόσωποι μας στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ πρέπει να κληθούν άμεσα για ενημέρωση και εξηγήσεις και να ξεκινήσουμε αμέσως πολιτικό, συνδικαλιστικό και δικαστικό αγώνα για τη σωτηρία του ταμείου μας.
ΤΩΡΑ! ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ.
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΙΣ

ΥΓ. Δείτε και τα σχετικά δημοσιεύματα με ατράνταχτα στοιχεία από ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (κλικ εδώ) και ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (κλικ εδώ).

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24/11/11

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ι.Κ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ(ΑΡ.ΠΡΩΤΟΔ.1874/01)
ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (210-4132242 6976603109
FAX: 2104132242 e-mail:sysi@otenet.gr www.sysika.blogspot.com


Πειραιάς 24/10/2011
Αρ.Πρ.56


Συνάδελφοι,
Ψηφίστηκε στις 20/10/11 από την Ελληνική Βουλή το πολυνομοσχέδιο για την εργασιακή εφεδρεία, παρά τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του Ελληνικού λαού. Η ψήφιση του ουσιαστικά, οδηγεί τους εργαζόμενους σε εξαθλίωση.
Η αντίδραση των γιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ήταν καθοριστική και με τις απεργιακές κινητοποιήσεις αγωνίστηκαν για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της ΠΦΥ, τη συνέχιση του κοινωνικού κράτους και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.
Στο άρθρο 33(παράγραφος 7,περίπτωση β) εξαιρείται από την εφεδρεία το προσωπικό των ασφαλιστικών ταμείων-και οι γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Το ΙΚΑ υπάγεται στους οργανισμούς όπου άνω του 60% των οργανικών θέσεων είναι κενές. Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που θα καταργηθούν θα καθοριστεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις. Με δημόσια δήλωση του Υπουργού Εργασίας, η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων στο ΙΚΑ θα αφορά τις κενές (2000 περίπου), πέραν των ήδη υπηρετούντων μονίμων και αορίστου χρόνου γιατρών.
Συνάδελφοι, συνεχίζουμε όλοι μαζί ενωμένοι με εγρήγορση και αποφασιστικότητα τον αγώνα μας.
Τίποτα δεν θεωρείται βέβαιο και μόνο η ενότητα και οι αγώνες μπορούν να διασφαλίσουν τα κεκτημένα.
Ο Σύλλογος τέλος, ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους γιατρούς και οδοντίατρους που συμμετείχαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις με στόχο την συνέχιση ύπαρξης και λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στην διασφάλιση των θέσεων εργασίας μας.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

ΤΙ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 33,ΠΑΡ 7, ΠΕΡΙΠΤ Β
ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ
"β) το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραιατρικό προσωπικο του ΕΣΥ, των δημοσιων νοσηλευτικων ιδρυματων, των φορεων κοινωνικης προνοιας, του ΕΚΑΒ καθως και των ασφαλιστικών ταμείων".
ΕΞΑΙΡΟΥΜΑΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ.
Στο θέμα όμως της καταργησης των οργανικών θέσεων δεν υπήρξε αλλαγή. Υπαγεται λοιπόν το ΙΚΑ στην περίπτωση των οργανισμών που πάνω από 60% των οργανικών θέσεων είναι κενές , αρα η τύχη τους θα εξαρτηθεί απο υπουργικές αποφάσεις.
ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΙΕΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ , ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΕΣ.
ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

η μικρή νίκη του αγώνα μας είναι πως πήραμε επίσημη δημόσια δήλωση Κουτρουμάνη-Βουδούρη πως εξαιρούμαστε απο την εφεδρεία και πως δεν θα καταργηθεί ο αριθμός των οργανικών θέσεων που αντιστοιχεί στο σύνολο των μονίμων και αορίστου χρόνου υπηρετούντων.
ομως δεν εχω δει ακόμα το κείμενο που ψηφίστηκε και έχω μια μεγάλη ανησυχία για το αν περιλαμβάνονται τελικά στην εξαίρεση και οι γιατροί του ΙΚΑ(και όχι μόνο νοσηλευτικό και παραιατρικό προσωπικό)
ετσι η αλλοιώς είναι τραγικό οτι ψηφίστηκε κατάργηση οργανικών θέσεων στο ΙΚΑ που προοιονίζεται συρρίκνωση του ιδρύματος(και σαν δημόσιες δομές ΕΟΠΥΥ)και οτι γενικά ψηφίστηκε το απαράδεκτο πολυνομοσχέδιο.
αρα καμμια επανάπαυση, το κεφάλι ψηλά, συνέχεια των αγώνων μας για εξασφάλιση της εργασιακής μας θέσης.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ι.Κ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ(ΑΡ.ΠΡΩΤΟΔ.1874/01)
ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (210-4132242 6976603109
FAX: 2104132242 e-mail:sysi@otenet.gr www.sysika.blogspot.com

Πειραιάς 17/10/2011 Αρ.Πρ.55

ΠΡΟΣ
Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Γ. Κουτρουμάνη

Διοικητή Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ
κ.Ρ.Σπυρόπουλο

Διοικητή ΕΟΠΥΥ
κ.Γ.Βουδούρη

Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για εργασιακή εφεδρεία εφ όσον δεν εξαιρεθεί το ιατρικό προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας ,το σύνολο του ιατρικού προσωπικού μπαίνει άμεσα σε εργασιακή εφεδρεία, γιατί:
α)Σύμφωνα με το άρθρο 33 το σύνολο των μονίμων (800απο 1100 ) ιατρών από 1/01/2012 μπαίνει σε εργασιακή εφεδρεία.
β )Σύμφωνα πάλι με το ίδιο άρθρο που προβλέπει την κατάργηση των οργανικών θέσεων εφ όσον μέχρι τώρα το Ιατρικό προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου δεν έχει τοποθετηθεί σε οργανική θέση ΟΛΕΣ οι οργανικές θέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (με εξαίρεση εκείνες τις 1860 της προκήρυξης που είναι σε εξέλιξη) καταργούνται και το προσωπικό μπαίνει άμεσα (1 μήνα από την ψήφιση του νομοσχεδίου) σε εργασιακή εφεδρεία ,εκτός φυσικά από 1860 άτομα.
γ)Σύμφωνα όμως με την παράγραφο 6 του άρθρου 34 εάν η μεταφορά του προσωπικού στον καινούργιο φορέα δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/11/2011 όλο το προσωπικό μπαίνει σε εργασιακή εφεδρεία.
Αναρωτηθήκατε ποτέ τι συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο θα έχει η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΟΠΥY;
Καλούμε για άλλη μια φορά την Κυβέρνηση τους αρμόδιους Υπουργούς και Διοικητές να μην διαλύσουν οριστικά με τις αποφάσεις τους και το ελάχιστο Κοινωνικό Κράτος που έχει απομείνει γιατί την ΥΓΕΙΑ δεν έχουμε δικαίωμα να την στερήσουμε από κανένα Έλληνα πολίτη.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΟΥΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ι.Κ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ(ΑΡ.ΠΡΩΤΟΔ.1874/01)
ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (210-4132242 6976603109
FAX: 2104132242 e-mail:sysi@otenet.gr www.sysika.blogspot.com
Πειραιάς 16/10/2011 Αρ.Πρ.54

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΟΥΜΕ

Συνάδελφοι,
μετά την συνάντηση την Παρασκευή με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας αντιπροσωπείας του Συλλόγου μας και τη Ομοσπονδίας δεν λάβαμε την διαβεβαίωση ότι οι γιατροί ΙΚΑ θα εξαιρεθούν από το πολυνομοσχέδιο (γιά την εργασιακή εφεδρεία) που έχει προγραμματιστεί να ψηφιστεί στις 20 του μήνα. Ούτε βεβαίως τολμά να ισχυριστεί κάποιος πως η μεταφορά μας από το ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ θα γίνει σε οργανικές θέσεις. Άρα θα καταργηθεί ο μεγαλύτερος αριθμός των οργανικών θέσεων του ΙΚΑ και δεν θα αναπληρωθεί στα πλαίσια του ΕΟΠΥΥ. Η δε διαδιδόμενη «αναβολή» της εφεδρείας για 9/2012 επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας πως μεγάλος αριθμός μονίμων θα μπουν στην εφεδρεία με ταυτόχρονη κατάργηση των οργανικών τους θέσεων.
Έτσι εκτιμούμε ότι η εφεδρεία και η απόλυση είναι προ των πυλών γιά όλους τους γιατρούς του ΙΚΑ.
Καλούμε όλους τους γιατρούς να συσπειρωθούν γύρω απ΄τα συλλογικά τους όργανα. Οι όποιες καθησυχαστικές και ψευδείς ειδήσεις διασπείρονται από κύκλους ανεπίσημους είναι εκ του πονηρού και στόχο έχουν μόνο να καταλαγιάσουν την αγωνία και να εκφοβίσουν τους γιατρούς.
Το Σάββατο έγινε Πανελλαδική συνάντηση όλων των προεδρείων γιατρών ΙΚΑ και επικυρώθηκε η ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, γιά συνέχιση των απεργιακών κινητοπίσεων την προσεχή βδομάδα. Σήμερα Κυριακή ο Σύλλογός μας συμμετείχε ενεργά στην συγκέντρωση όλων των προεδρείων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας και κλαδικών φορέων υγείας που οργάνωσε ο ΙΣΑ. Τα συμπεράσματα των συγκεντρώσεων είναι να διατηρηθεί το ενωτικό κλίμα και να εντείνουμε τις προσπάθειες μας να δώσουμε ηχηρή απάντηση σ’αυτούς που καταστρέφουν το μέλλον μας.
Παράλληλα συμμετέχουμε στην Πανυγειονομική Συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας και συμμετοχή στην πορεία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στις 11πμ την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

στη πλατεία Κλαυθμώνος....


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΩΝ        Ι.Κ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ(ΑΡ.ΠΡΩΤΟΔ.1874/01)

           ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  (210-4132242    6976603109
            FAX: 2104132242    e-mail:sysi@otenet.gr   www.sysika.blogspot.com

                                                       Πειραιάς 12/10/2011 Αρ.Πρ.52

                                                       ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΗ

&   Επαναλαμβανόμενες 24ωρες

Την Δευτέρα 17/10/2011,Τρίτη 18/10/2011,

Τετάρτη 19/10/2011,

Πέμπτη 20/10/2011 &Παρασκευή 21/10/2011

Συμμετέχουμε όλοι μαχητικά στις απεργίες που προκήρυξε ο κλάδος των γιατρών του Ι.Κ.Α και στις μεγάλες κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιήσουν όλοι οι κλάδοι των εργαζομένων.Πρώτη μέρα απεργίας Παρασκευή 14/10 και ώρα 11πμ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ (δίπλα στο Υπ.Εργασίας)ΟΧΙ στη διάλυση του Δημόσιου Κοινωνικο-ασφαλιστικού Συστήματος

ΟΧΙ στο κλείσιμο του ΙΚΑ


ΟΧΙ στις εφεδρείες και τις απολύσεις

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

ΑΠΕΡΓΙΑ!!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ι.Κ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ(ΑΡ.ΠΡΩΤΟΔ.1874/01)
ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (210-4132242 6976603109
FAX: 2104132242 e-mail:sysi@otenet.gr www.sysika.blogspot.com
Πειραιάς 12/10/2011 Αρ.Πρ.51
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΗ
& Επαναλαμβανόμενες 24ωρες
Την Δευτέρα 17/10/2011,Τρίτη 18/10/2011,
Τετάρτη 19/10/2011,
Πέμπτη 20/10/2011 &Παρασκευή 21/10/2011
Συμμετέχουμε όλοι μαχητικά στις απεργίες που προκήρυξε ο κλάδος των γιατρών του Ι.Κ.Α και στις μεγάλες κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιήσουν όλοι οι κλάδοι των εργαζομένων.
ΟΧΙ στη διάλυση του Δημόσιου Κοινωνικο-ασφαλιστικού Συστήματος
ΟΧΙ στο κλείσιμο του ΙΚΑ
ΟΧΙ στις εφεδρείες και τις απολύσεις

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΟΛΟΙ ΣΕ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ι.Κ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ(ΑΡ.ΠΡΩΤΟΔ.1874/01)
ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (210-4132242 6976603109
FAX: 2104132242 e-mail:sysi@otenet.gr www.sysika.blogspot.com
Πειραιάς 11/10/2011 Αρ.Πρ.47
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη φάση ενός πολέμου που έχει ανοίξει η Κυβέρνηση απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους και με ιδιαίτερο μένος απέναντι στους γιατρούς.
Στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας που κατεδαφίζει εργασιακά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων και διαλύει τις Δημόσιες Υπηρεσίες στο άρθρο 33 , 1α λέει επί λέξει «οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικές θέσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καταργούνται».
Ταυτόχρονα οι επιταγές του μεσοπρόθεσμου και του νέου νόμου προβλέπουν η εφεδρεία να καθορίζεται μετά από αξιολόγηση των υπηρεσιών από «ελεγκτές» με βάση και τον αριθμό των οργανικών θέσεων και πόσοι «υπεράριθμοι» υπηρετούν.
Έλα όμως που στο ΙΚΑ οι περισσότερες από τις περίπου 8000 οργανικές θέσεις των γιατρών είναι κενές γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των γιατρών είναι αορίστου χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου εκτός οργανικών θέσεων!!
Οι γιατροί του ΙΚΑ τελικά δεν εξαιρούνται από την εφεδρεία, όπως αρχικά άφηναν να εννοηθεί.
Βρισκόμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο να χάσουμε τη δουλειά μας.
Άμεσα δε με την εφαρμογή του Νόμου οι περισσότεροι μόνιμοι συνάδελφοι μας θα απολυθούν. Αυτά σε συνδυασμό με τις απαξιωτικές αμοιβές που επιφυλλάσσει ο ΕΟΠΥΥ για όσους συμβληθούν κάνει την κατάσταση τραγική.
Τώρα είναι η ώρα να αντιδράσουμε συλλογικά και ενωτικά, να τους εμποδίσουμε και να ακυρώσουμε τα κυβερνητικά σχέδια.
Ο Σύλλογος μας θα συμμετάσχει στις συσκέψεις όλων των γιατρών του ΙΚΑ της χώρας που θα γίνουν τις αμέσως επόμενες ώρες και μέρες με πρόταση για κινητοποιήσεις διαρκείας που θα συμπέσουν με τις κινητοποιήσεις σύσσωμου του ιατρικού κόσμου ενάντια στην ισοπέδωση του ΕΟΠΥΥ.
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Συνταγογράφηση φαρμακευτικής ουσίας ;;;ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ (Α΄Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Φαίνεται πως η θέση του Εκπροσώπου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, είμαι ο Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Καλοκαιρινός δεν μπορούσε να είναι εδώ και εκπροσωπώ το Διοικητικό Συμβούλιο. Η θέση του Εκπροσώπου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου είναι δύσκολη σε αυτή τη συνεδρίαση. Εγώ θα ευχαριστήσω, καταρχάς, τη νηφάλια και εμπεριστατωμένη τοποθέτηση του κ. Αμπατζόγλου, τον Εκπρόσωπο των Φαρμακοποιών που βοηθάει στο να τοποθετηθούμε πιο συγκεκριμένα. Σκέφτηκα πολύ ποια θα πρέπει να είναι η τοποθέτηση του Εκπροσώπου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, να είναι συνδικαλιστική, να διαμαρτυρηθώ γιατί δεν είχαμε δεδομένα ή να προσπαθήσω να βοηθήσω τη συζήτησή σας; Αποφάσισα να κάνω το δεύτερο. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω τη συζήτησή σας με μαχητικό τρόπο, όμως, για τους συναδέλφους τους οποίους και εκπροσωπώ.

Ξεκινώ με το εξής. Εμείς στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και με τις αποφάσεις των Γενικών μας Συνελεύσεων το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρει μια απόφαση, ότι θα εκπροσωπούμε αταλάντευτα τους γιατρούς που επιθυμούν να ζουν με επαγγελματική και επιστημονική αξιοπρέπεια, με τις νόμιμες αποδοχές τους. Σημειώστε το αυτό σας παρακαλώ όλοι σας. Άρα, δεν είμαστε εδώ για να βρεθούμε σε μια θέση να απολογηθούμε γι’ αυτά που γίνονται με τα δισεκατομμύρια που περνούν πάνω από το κεφάλι μας. Ακούσαμε πολλά περί δισεκατομμυρίων αλλά η θέση του γιατρού, πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε όλοι, ότι είναι λίγο διαφορετική. Έχει τον άρρωστο μπροστά του, άρα η αγωνία του πρέπει και θα είναι, εμείς θα προσπαθήσουμε να είναι, αλλά και σε μεγάλη πλειοψηφία είναι, πως θα ανταποκριθεί στο καθήκον του, να θεραπεύσει.

Φοβούμαστε, λοιπόν, ότι οι καθαρά λογιστικές αντιλήψεις δεν οδηγούν σε αυτό που επιθυμούμε εμείς και πρέπει να το καταλάβουν και οι Υπουργοί και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες αυτό. Οι καθαρά λογιστικές τοποθετήσεις δεν βοηθούν. Θα σας πω γιατί. Δεν θα φοβηθώ, θα τα πω με το όνομά τους, υπάρχουν οι κανόνες του ΕΟΦ για το ποιες είναι οι νόμιμες χορηγίες στους γιατρούς για παρακολούθηση συνεδρίων και από πού ξεφεύγουμε από την ιατρική δεοντολογία; Ναι ή όχι; Ερωτώ και απαιτώ μια υπεύθυνη απάντηση. Είναι στα πλαίσια της νομιμότητας αυτά ή οι γιατροί είναι όλοι παράνομοι; Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να ισχυριζόμαστε και να διαχέεται, ότι οι γιατροί είναι παράνομοι και ότι τα παίρνουν από τις εταιρείες όταν δέχονται απλώς της υποστήριξη για να συμμετέχουν σε ένα επιστημονικό συνέδριο που δεν υπάρχει καμία από την πολιτεία. Λέω ό,τι λέει ο ΕΟΦ. Αν γίνονται πράγματα χωρίς να τα λέει ο ΕΟΦ κάποιος πρέπει να τα ελέγξει. Πρώτα από όλα πρέπει να τα ελέγξει ο ίδιος ο ΕΟΦ. Άρα, μη τα φορτώνουμε αυτά στους γιατρούς.

(στο σημείο αυτό εκτός μικροφώνου ακούγεται βουλευτής να λέει «δηλαδή σε τίποτα δεν φταίνε οι γιατροί;)


Ασφαλώς και φταίμε αλλά γιατί τόση επιθετικότητα; Σας είπα είναι δύσκολη η θέση μου, βοηθείστε για να βοηθήσω. Οι γιατροί είναι εργαζόμενοι και όταν καταβαραθρώνονται τα συμφέροντα τους, η εργασιακή τους υπόσταση δεν θα περιμένετε καλύτερα πράγματα να συμβούν; Σας ερωτώ. Ποίος ευθύνεται γι’ αυτό; Ευθύνονται οι γιατροί; Ή ευθύνονται αυτοί που καταβαραθρώνουν την επαγγελματική και επιστημονική υπόσταση; Δεν λέω ότι οφείλει να είναι άλλοθι για τους γιατρούς αυτό. Όχι. Αλλά ξέρετε πολλούς εσείς που στην ελληνική κοινωνία που περνάνε αλώβητοι μέσα από αυτό το πλαίσιο; Ξέρετε πολλούς σε κυβερνητικά κλιμάκια, σε ανώτερες εξουσίες που πέρασαν αλώβητοι; Δεν έχετε ακούσει τίποτα για σκάνδαλα; Λοιπόν, όχι για όλα φταίνε οι γιατροί. Ασφαλώς δεν είναι ανεύθυνοι, αλλά δεν φταίνε και για όλα.

Λίγο πιο συγκεκριμένα για να βοηθήσω. Εντοπίζουμε σαν Ιατρικό Σώμα μια αντίφαση και σας παρακαλώ να το προσέξετε. Επενδύετε χρήματα για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, επιχειρηματολογείτε υπέρ της ηλεκτρονικής συνταγογράφισης, είμαστε μαζί σας στο θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφισης, όμως έρχεστε ξαφνικά και μας πετάτε το πυροτέχνημα της δραστικής ουσίας, το οποίο κατά τη δική μου γνώμη,διορθώστε με εάν έχω λάθος, ουσιαστικά αναιρεί την ανάγκη της ηλεκτρονικής συνταγογράφισης. Θα μας πείτε τίποτα γι’ αυτό; Όταν επενδύετε τόσα πολλά στην δραστική ουσία, ουσιαστικά απαξιώνετε την αξία της ηλεκτρονικής συνταγογράφισης, η οποία κοστίζει ακριβά.

(στο σημείο αυτό παρεμβαίνει ο κ Σαλμάς αμφισβητώντας τη βασιμότητα του επιχειρήματος. Ο Λοβέρδος πιάνεται από αυτό για να πεί πως εδώ το λέει καθηγητής άρα να μην επιμένω. Απαντώ πως αν και γιατρός δεν κατάλαβε τι εννοώ και αρχίζει διάλογος περί «ευπρέπειας»!!)Γ ΜΠΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ (Α΄Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου): Δίδονται χρήματα για το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και δίδονται χρήματα και ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία και εγώ επειδή δουλεύω, εργάζομαι ξέρω ότι στο ΙΚΑ, στον Οργανισμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπάρχει προετοιμασία για να υπάρξει ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αλλά επειδή έχουμε δεσμεύσεις από την Τρόικα, ζητείτε από τους γιατρούς να αγοράσουν τους υπολογιστές προκειμένου να κάνουν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Εσείς πως το βλέπετε αυτό; Δεν το γνωρίζετε; Το θεωρείτε φυσιολογικό; θα μπορούσε να γίνει μια προμήθεια ή με άλλον τρόπο για δοθούν πολύ λιγότερα χρήματα, θα το δείτε.

Δεύτερον. Για τα γενόσημα. Εγώ σέβομαι την τοποθέτηση του Εκπροσώπου του ΕΟΦ. Για την βιοδιαθεσιμότητα και την ισοδυναμία έχει τρόπους ο ΕΟΦ; Όταν κάνουμε εμείς τη δουλειά μας, εγώ είμαι ενδοκρινολόγος, ξέρω ότι τα φάρμακα είναι δύσκολη υπόθεση και η αγωγή υποκατάσταση ακόμα πιο δύσκολη όταν λείπουν οι ορμόνες. Λοιπόν, το τι βιοδιαθεσιμότητα και ισοδυναμία έχει το κάθε φάρμακο είναι δύσκολο να ελεγχθεί, θέλει μελέτες.      

Συνέχεια ομιλίας κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΣΚΟΖΟΥ, Αντιπροέδρου Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου)

Μη νομίζουμε και να μη λέμε εδώ, ότι αυτά γίνονται για όλα τα φάρμακα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εάν νομίζετε και θέλετε να πείτε ότι γίνονται, πείτε το μας. Εμείς ξέρουμε ότι δεν γίνεται.


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει η κυρία Σκουρολιάκου.

ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ (Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Φ.): Βιοδιαθεσιμότητα βάσει της επιστήμης της φαρμακοκινητικής, απαιτείται όχι στα ενδοφλέβια και άμεσης χρήσεις φάρμακα, απλώς σε ορισμένα και ορισμένες κατηγορίες από του στόματος φάρμακα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ (Αντιπρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου): Άρα, τα στοιχεία που έφερε ο κ. Υπουργός, για το σε πόσες χώρες είναι υποχρεωτική η αναγραφή της δραστικής ουσίας, για εμάς είναι καταλυτικό. Όταν σε όλη την Ευρώπη γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση και μετά από τόσο μεγάλη σκέψη δεν έχει εγκαθιδρυθεί παντού η αναγραφή υποχρεωτική δραστικής ουσίας, φαντάζομαι ότι αναγνωρίζετε πως οι γιατροί δικαιούνται να είναι σκεπτικοί και επιφυλακτικοί σε μια τόσο μεγάλη αλλαγή που μπορεί να γίνει ερήμην τους και χωρίς αρκετά στοιχεία.

Και για να τελειώσω, εμείς θέλουμε να πούμε ένα πράγμα στους κυρίους και τις κυρίες Βουλευτές και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Μπορεί να ευθύνονται και οι γιατροί, και οι φαρμακοποιοί- και δεν θα θυμώσουν οι συνάδελφοί μου- για φαινόμενα κατασπατάλησης, υπερσυνταγογράφησης κ.λπ..  Εάν νομίζετε ότι είναι όλοι, μπορείτε να το πείτε να τους διώξουμε και να φέρουμε άλλους στην Ελλάδα, εάν όμως δεν είναι έτσι, οφείλετε να προστατεύσετε αυτούς που θέλουν να ζουν με αξιοπρέπεια, και μόνο με στοιχεία να καταγγείλετε ή να τιμωρήσετε τους άλλους.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούμε πολύ. Διακόπτουμε για την ψηφοφορία.