Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕΓ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
Ό
πως είναι γνωστό στις 9 Φεβρουαρίου, περιφρονώντας την καθολική κοινωνική απόρριψη και τις κινητοποιήσεις του συνόλου του ιατρικού κόσμου της χώρας, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας αποκλειστικά από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑ-ΣΟΚ με την προσχηματική επίκληση προβλημάτων στις προμήθειες και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), ενώ στην πραγματικότητα σκοπός τους ήταν να παραχωρήσουν τις προμήθειες απευθείας στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, να διαλύσουν οριστικά το υπάρχον δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα υγείας και να συμπιέσουν τις αποδοχές των γιατρών σε επίπεδα εξαθλίωσης.
Η αντίθεση της παράταξης μας σ΄ αυτούς τους νομοθετικούς σχεδιασμούς εκφράστηκε σε όλα τα θεσμικά όργανα, στις μαζικές συνελεύσεις των κινητοποιήσεων, καθώς και στη Γε-νική Συνέλευση αντιπροσώπων και Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.
Ως ΑΕΓ θεωρούμε απαράδεκτο να εκβιάζονται αποφάσεις και να ψηφίζονται νόμοι για την υγεία υπό τις επιταγές του μνημονίου που συνομολόγησε η κυβέρνηση με την τρόικα. Δε δεχόμαστε να καταστούμε όμηροι ενός νόμου που δίνει στον εκάστοτε υπουργό τη δυνατότητα να αποφασίζει εν λευκώ, εκδίδοντας υπουργικές αποφάσεις για το μέλλον μας. Ζητάμε οργανωμένο δημόσιο σύστημα ΠΦΥ με αναπτυγμένες δομές στις πόλεις και την ύπαιθρο που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες υγείας για όσους ζουν και εργάζονται στη χώρα, χωρίς να πληρώνουν την ώρα της ανάγκης και προάγουν ταυτοχρόνως την ορθή πρακτική και απασχόληση των γιατρών.
Απεναντίας, το εκτρωματικό κυβερνητικό σχέδιο συγχώνευσης των υπηρεσιών υγείας ούτε στο ΕΣΥ τις εντάσσει, ούτε σε κάποιο ολοκληρωμένο σύστημα ΠΦΥ. Απλά συστήνει ένα νέο ΝΠΔΔ που έχει ως στόχο την περικοπή πόρων μέσω της υποβάθμισης στην ποιότητα των υπηρεσιών, την εκφύλιση του δημόσιου τομέα υγείας - πρόνοιας, την επιβολή επαχθών εργασιακών σχέσεων και την έμμεση η άμεση επιβάρυνση των ασφαλισμένων σε κάθε ε-παφή τους με τις υπηρεσίας υγείας. Ταυτόχρονα οι ρυθμίσεις του νόμου σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του επικαιροποιημένου μνημονίου επιφυλάσσουν οδυνηρό μέλλον για ό-λους τους κλάδους των γιατρών, ιδιαίτερα των νέων και των αυτοαπασχολούμενων.
Βασικό χαρακτηριστικό του συνόλου των αλλαγών που προωθούνται από την κυβέρνηση και θεσμοθετούνται με το νόμο είναι:
• Η δραστική περικοπή των δημόσιων δαπανών για την υγεία (από 1.4% στο 0.6% για την ΠΦΥ και από 10% του ΑΕΠ στο 6% για τις συνολικές δαπάνες υγείας).
• Η επιβολή επισφαλών εργασιακών σχέσεων και η σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας
• Η καθήλωση και περαιτέρω μείωση των μισθών – συντάξεων για όλους τους εργαζόμε-νους του χώρου.
• Η ιδιωτικού τύπου λειτουργία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας με επιβάρυνση των πολιτών για τις υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας.
• η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα σε όλους τους το-μείς υγείας – πρόνοιας.
Η
πρωτοβουλία δημιουργίας συντονιστικού όλων των φορέων (ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΙΣΘ, ΙΣΠ, ΟΕΝΓΕ, ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, ΣΥΛ. ΣΥΜΒ. ΓΙΑΤΡΩΝ ΙΚΑ) απεδείχθη καταλυτικός παράγοντας. Στη Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2011 οι απόψεις μας υιοθε-τήθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία και είχαν σημαντική συμβολή στα 12 σημεία που απο-φάσισε η μαζικότατη Γενική Συνέλευση κατά την κατάληψη του υπουργείου Υγείας.
Η ΑΕΓ ήταν παρούσα σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις με ενωτικό, μαχητικό και συνεπή τρόπο. Έδωσε τις δυνάμεις της για την ενότητα όλων των κλάδων των γιατρών και τη δημιουργία αγωνιστικού πλαισίου και πρόβαλλε τα δίκαια αιτήματα του ιατρικού κόσμου με βασικό στοιχείο την αναβάθμιση των δημόσιων δωρεάν υπηρεσιών υγείας για όλους όσους ζουν και εργάζονται σ΄ αυτή τη χώρα. Απεναντίας η αδιάλλακτη στάση των υπουργείων Υγείας και Εργασίας, η κατασυκοφάντηση των αγώνων και η απεργοσπαστική τακτική όξυναν την αντιπαράθεση και έκοψαν τις γέφυρες επικοινωνίας.
Μετά την ψήφιση του νόμου απαιτείται ανασυγκρότηση των δυνάμεων, επιμονή στα αιτή-ματα και τους στόχους και επιβολή της ατζέντας του ιατρικού κινήματος σε οποιοδήποτε διάλογο με την πολιτική ηγεσία. Δε συμφωνούμε με την στάση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ που από τη μία καταγγέλλουν το κίνημα σαν «συντεχνιακό», ενώ ταυτοχρόνως αρνούνται να παίξουν οποιοδήποτε ρόλο στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις, καταγγέλλοντας όλους τους άλλους σαν συμβιβασμένους.
Δεν συμφωνούμε καθόλου και διαχωρίζουμε αποφασιστικά τη θέση μας από τη στάση του προέδρου του ΠΙΣ και της ΠΑΣΚΕ, που ενώ απουσίαζαν από τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις τώρα επιχειρούν να παίξουν το ρόλο του «πρόθυμου» συνομιλητή στην απελπισμένη επικοινωνιακή προσπάθεια των υπουργών να παρουσιάσουν τις προαποφασισμένες κινήσεις τους αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου ως προϊόν διαλόγου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει την έγκριση της πλειοψηφίας του ΔΣ του ΠΙΣ, ούτε βρίσκεται σε συμφωνία με το μαχητικό πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ. Αντίθετα διευκολύνει την κυβέρνηση και μπορεί να προκαλέσει «εμφύλιο» στον ιατρικό κόσμο. Συνεπώς, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά αυτούς που δέχτηκαν ν΄ αποτελέσουν το ντεκόρ στη συνάντηση με τους υπουργούς την ώρα που έχουμε ανάγκη συντονισμού και αγωνιστικής επαγρύπνησης καθώς και συλλογικής διαμόρφωσης των θέσεων του ιατρικού κινήματος.
Ε
ίμαστε υπερήφανοι για όσα συλλογικά καταφέραμε μέχρις εδώ και επ΄ ουδενί θα δεχτο-ύμε να γίνουμε μέρος ενός κάδρου συναίνεσης με τις αντιλαϊκές και αντιιατρικές πολιτικές της κυβέρνησης. Θα συμβάλλουμε ενεργά στην κατάρτιση συλλογικής σύμβασης με το νέο φορέα και θα προασπίσουμε την κλαδική συμφωνία των νοσοκομειακών γιατρών, η οποία καταπατάται βάναυσα από την κυβέρνηση. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πλήρη ασ-φαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη για όλους τους γιατρούς του ΙΚΑ. Θα μιλήσουμε ευ-θαρσώς στο ΔΣ του ΠΙΣ και στα άλλα συλλογικά όργανα των γιατρών προσπαθώντας πά-ντοτε να ενώνουμε σε αγωνιστική κατεύθυνση και εκπροσωπώντας τους γιατρούς που θέ-λουν να ζουν από τις νόμιμες αμοιβές τους με επαγγελματική και επιστημονική αξιοπρέ-πεια.
Η οργανωμένη συμμετοχή των γιατρών στη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στις 23/2 είναι το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού. Οι αγώνες είναι μπροστά μας, ώστε να ανατραπεί η πολιτική κυβέρνησης-μνημονίου. Συναδελφικά
ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Αντιπρόεδρος ΠΙΣ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ)
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, μέλος ΔΣ ΠΙΣ
ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πρόεδρος Συλλόγου Συμβασιούχων ΙΚΑ
ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, μέλος Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΠΙΣ

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΨΑΛΤΑΚΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΚΑ

http://www.megatv.com/koinoniaoramega/default.asp?catid=20695&subid=20495&pubid=23271765

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ι.Κ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ(ΑΡ.ΠΡΩΤΟΔ.1874/01)
ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (210-4132242 6976603109
FAX: 2104132242 e-mail:sysi@otenet.gr
Πειραιάς 15/02/2011
Αρ.Πρωτ.12
ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ο Σύλλογος Συμβασιούχων Ιατρών Ι.Κ.Α Αττικής καλεί τα μέλη του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιεί το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 11.00 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52)
ΘΕΜΑΤΑ: Ενημέρωση-Κινητοποιήσεις
Συνάδελφοι, οι νέες ρυθμίσεις και αποφάσεις των Υπουργείων που έρχονται ,στα πλαίσια του νέου Νόμου για την Υγεία, απαιτούν την ενημέρωση και την αγωνιστική ετοιμότητα όλων των γιατρών του Ι.Κ.Α.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΚΙΑ!

Υπάρχουν ορισμένα νομικά προβλήματα μας ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι που πρέπει να επιλυθούν ώστε να προχωρήσει το υπουργείο στις ρυθμίσεις για τους γιατρούς μετά την ψήφιση μόνο από το ΠΑΣΟΚ του περίφημου πολυνομοσχέδιου. Αλήθεια;; ας πούμε αν θα χρειαστούν νέες συμβάσεις για τους γιατρούς του ΙΚΑ γιά ένταξη στον ΕΟΠΥ;; η μήπως γιά το πως θα ξεπεραστεί το "προβληματάκι" να έχουν διαφορετική αμοιβή οι εργαζόμενοι σα πολυιατρεία του ΕΟΠΥ με τους ιδιώτες συμβεβλημένους;; η ας πούμε γιά το πως θα γίνεται γιατρός του ΕΟΠΥ να έχει δικαίωμα να έχει και σύμβαση γιά το ιατρείο του;; ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΚΙΑ καημένε!!! Γιατί φωνάζανε αυτοί οι κακοήθεις κακόπιστοι γιά ένα νομοσχέδιο που εξασφάλιζε τα πάντα στους γιατρούς του ΙΚΑ; Ελα ντε!
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΕΣ-ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ!!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

ΓΙΑΤΙ ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

ΓΙΑΤΙ ΞΕΣΗΚΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ;
Μια νέα κατάσταση διαμορφώνεται στο συνδικαλιστικό κίνημα των γιατρών.
Ο ένας κλάδος κατανοεί τον άλλο. Οι αυτοαπασχολούμενοι κατανοούν τους γιατρούς του ΙΚΑ που διεκδικούν κατοχύρωση της εργασιακής σχέσης τους.(15-25 χρόνια υπάλληλοι χωρίς μονιμότητα και χωρίς ασφαλιστική συνταξιοδοτική κάλυψη από το ΙΚΑ)
Οι γιατροί του ΙΚΑ κατανοούν την ανάγκη του αυτοαπασχολούμενου για αξιοπρεπή συλλογική σύμβαση (όχι τύπου ΟΑΕΕ) στον ενιαίο φορέα.
Όλοι μαζί κατανοούν πως οι νοσοκομειακοί γιατροί που σηκώνουν το βάρος της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης έχουν απόλυτο δίκιο να διεκδικούν καλύτερους μισθούς , ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και πληρωμή των δεδουλευμένων τους.
Όλοι μαζί καταλαβαίνουν το αδιέξοδο μπροστά στο οποίο θα βρεθούν οι νέοι γιατροί αν συνεχιστούν οι ίδιες πολιτικές συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα υγείας.
Όλοι μαζί κατανοούν πως καμιά μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει πάνω στα ερείπια των εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των γιατρών
Όλοι μαζί αρχίζουν να καταλαβαίνουν πως καμιά προοπτική δεν υπάρχει για τον ιατρικό κόσμο αν διαλυθεί και καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας και κοινωνικών ασφαλίσεων. όποιος πιστεύει πως τα μικροσυμφέροντα των γιατρών θα εξυπηρετηθούν αν ιδιωτικοποιηθεί πλήρως το σύστημα υγείας είναι γελασμένοι. Μόνο τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα , οι μεγαλογιατροί και το μεγαλοδιευθυντικό κατεστημένο θα ευνοηθούν.
Γι αυτό όλοι μαζί οι γιατροί που κινητοποιούνται αντιστέκονται σε ένα νομοσχέδιο(νόμο) που το μόνο στόχο που έχει είναι να θέσει τα θεμέλια για να υλοποιηθούν με προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις αυτά που συνομολόγησε η κυβέρνηση με την τρόικα. Για να πέσουν οι δαπάνες υγείας στο 6% του ΑΕΠ.
Αυτή η αγωνιστική ενότητα που σφυρηλατείται σε νέα βάση τρομοκρατεί το σύστημα και την κυβέρνηση. Κάνουν σπασμωδικές κινήσεις , συκοφαντούν, αποπροσανατολίζουν , αξιοποιούν το μεγαλοδημοσιογραφικό κατεστημένο των καναλιών.
Όμως η νέα ποιότητα είναι εδώ. Δεν είναι βέβαια κατακτημένη και δεν είναι μονόδρομος. Εισχωρούν συντηρητικές και στενά συντεχνιακές αγκυλώσεις , τυχοδιωκτισμοί και ταλαντεύσεις. Η λογική του διαίρει και βασίλευε έχει ακόμα τα ερείσματα της, όμως κάτι άλλαξε αυτές τις μέρες μέσα στις μαζικές συνελεύσεις στο υπό κατάληψη αμφιθέατρο του υπουργείου και τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Το χειρότερο δε για την εξουσία είναι πως αρχίζουν να κατανοούν και να συμπαρατάσσονται και άλλοι κλάδοι εργαζόμενων.
Μας απασχολεί βεβαίως σοβαρά η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Γι αυτό θα σκεφτούμε σοβαρά τον τρόπο συνέχισης του αγώνα. Η ανευθυνότητα όμως είναι από τη μεριά της κυβέρνησης και δεν ξεκίνησε με την απεργία. Ξεκίνησε με τις απολύσεις των 800 συμβασιούχων γιατρών του ΙΚΑ , με την μη πρόσληψη εργαστηριακών στο ΙΚΑ σε αναπλήρωση των συνταξιοδοτούμενων , με την μη τήρηση της κλαδικής συμφωνίας με τους νοσοκομειακούς γιατρούς που προέβλεπε προσλήψεις 2000+2500 γιατρών.
Θέλουν , και θεσμοθετούν, να πάνε το κονδύλι για την ΠΦΥ από το 1.4 στο 0.7% του ΑΕΠ. Είναι κανείς που πιστεύει πως έτσι θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες; Θέλουν να ξεχαρβαλώσουν το σύστημα και να στέλνουν τους ασφαλισμένους σε κακοπληρωμένους ανασφαλείς γιατρούς. θέλουν να ανοίξουν το δρόμο για τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Το κακό γι αυτούς είναι ότι τους καταλάβαμε! Είναι επικίνδυνοι για την υγεία , όπως και για όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής.
Η αριστερά δεν αντιδρά στο νόμο για να μείνουν όλα όπως είναι. Αντίθετα προτείνει και αγωνίζεται για αναβαθμισμένες δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες ΠΦΥ με κέντρα υγείας , μετανοσοκομειακή φροντίδα , φροντίδα στο σπίτι , οικογενειακούς γιατρούς , ευχερή πρόσβαση σε γιατρούς ειδικοτήτων. Για ποιοτικές δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες νοσοκομειακές υπηρεσίες , δωρεάν με ευχερή κι έγκαιρη πρόσβαση την ώρα της ανάγκης. Με προσωπικό και γιατρούς δημόσιους λειτουργούς αξιοπρεπώς αμειβόμενους.( όχι σαν την Τσεχία!)
Και δύο λόγια περί «συντεχνιακών αιτημάτων» , «ξεβολέματος» και διαφθοράς. Το πελατειακό σύστημα και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα δημιούργησαν , επωφελήθηκαν και ανέχτηκαν τη διαφθορά. Οι μνημονιακές πολιτικές σπάνε σε ένα βαθμό τη συμμαχία της άρχουσας τάξης με τα μεσαία στρώματα φτωχοποιώντας και εξωθώντας τα στο περιθώριο. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που απαιτούμε σταμάτημα της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης. Στις κινητοποιήσεις αυτών των ημερών όμως δεν μπήκαν μπροστά οι «βολεμένοι». Δεν ξεσηκώθηκαν όλοι οι γιατροί. Το μεγαλοδιευθυντικό κατεστημένο , οι μιζαδόροι , αυτοί που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι συνέχισαν ανενόχλητοι το έργο τους. Αυτοί δεν έχουν κανένα λόγο να ξεσηκωθούν.
Εμείς είμαστε με τους γιατρούς που είτε στο νοσοκομείο , είτε στο ΙΚΑ , είτε στο ιδιωτικό ιατρείο απαιτούν να ζουν με επαγγελματική και επιστημονική αξιοπρέπεια από τη δουλειά τους και τις νόμιμες αμοιβές τους.
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα, Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011

Όλοι εμείς που συγκεντρωθήκαμε σήμερα στο αμφιθέατρο του υπουργείου Υγείας που βρίσκεται υπό κατάληψη αποφασίσαμε μετά από εμπεριστατωμένη συζήτηση ότι το πλαίσιο αιτημάτων που θέτουμε έχει ως εξής:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

1. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο-έκτρωμα Λοβέρδου που εμπορευματοποιεί πλήρως την περίθαλψη
2. Να καταργηθεί κάθε είδους «χαράτσι» από την τσέπη των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία. Κατάργηση τόσο της πληρωμής στα επείγοντα και τακτικά ιατρεία, όσο και της λεγόμενης «ολοήμερης» απογευματινής λειτουργίας.
3. Να ανατραπεί η γενικότερη πολιτική Κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ που καταργεί κάθε έννοια δωρεάν υγείας και εξαθλιώνει τους γιατρούς και όλους τους υγειονομικούς λειτουργούς.
4. Δωρεάν, αποκλειστικά δημόσια νοσοκομειακή περίθαλψη, σύγχρονη, ισότιμη και καθολική, με περισσότερα κρεβάτια, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερους μάχιμους γιατρούς. Κατάργηση του αίσχους του «5 φεύγουν, ένας έρχεται» και στελέχωση με το αναγκαίο μόνημο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.
5. Διαφάνεια στο σύστημα προμηθειών, μακριά από ύποπτα ιδιωτικά χέρια και υπόγειες συναλλαγές διαχειριστών και μεγαλοπρομηθευτών. Ποιοτικά φάρμακα και υλικά χωρίς υπερτιμολογήσεις.
6. Δημοκρατία και συλλογική άσκηση της ιατρικής στο ΕΣΥ – κατάργηση των σκανδαλωδών προνομίων του μεγαλοδιευθυντικού και μεγαλοκαθηγητικού κατεστημένου.
7. Με τελικό στόχο ένα ολοκληρωμένο δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης με γιατρούς δημόσιους λειτουργούς, άμεσα απαιτούμε ελεύθερη πρόσβαση κάθε ειδικευμένου γιατρού στη σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία χωρίς όρους και αποκλεισμούς. Συλλογική σύμβαση που θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς αποδοχές εξασφαλισμένες σε τακτική μηνιαία βάση και θα αποκλείει τη μεσολάβηση κάθε εργολάβου ιατρικής εργασίας.
8. Αναγνώριση εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για όλους τους γιατρούς του ΙΚΑ από την ημερομηνία πρόσληψης.
9. Πραγματική ένταξη των νοσοκομείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ χωρίς κατάργηση κλινών και τμημάτων με αναγνώριση της προϋπηρεσίας των γιατρών των νοσοκομείων του ΙΚΑ για την εξέλιξή τους στο ΕΣΥ.
10. Απόσυρση κάθε σχεδίου για φραγμούς στην έναρξη και λήψη ειδικότητας για τους νέους γιατρούς. Συγκεκριμένα μέτρα (αύξηση νοσηλευτικών κλινών και θέσεων ειδικευομένων σύμφωνα με τις ανάγκες) για τη μείωση της αναμονής.
11. Να πληρωθούν άμεσα οι οφειλές ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ κλπ προς τους συμβεβλημένους γιατρούς. Να επαναπροσληφθούν άμεσα οι 1400 απολυμένοι συμβασιούχοι του ΙΚΑ. Να σταματήσει η προκλητική πριμοδότηση των επιχειρηματικών συμφερόντων που διαχρονικά λυμαίνονται το χώρο της υγείας.
12. Θεωρούμε καθοριστικό το διακλαδικά, παλλαϊκό συντονισμό για την ανατροπή συνολικά της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης - ΕΕ – ΔΝΤ, για την ανάδειξη του θέματος των κοινωνικών αγαθών (υγεία, παιδεία, συγκοινωνία κλπ) σε κεντρικό πολιτικό θέμα παλλαϊκού αγώνα.


ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ στους ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΟΦΩΝ


ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2, ώρα 11:00
ΟΛΟΙ στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
για ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΠΑΣΚΟΖΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ

HAYGH rss feeds Κυριακή
6 Φεβρουαρίου 2011 Γιάννης Μπασκόζος: Γιατροί και φαρμακοποιοί αγωνίζονται για την προάσπιση της δημόσιας Υγείας
Βενιζέλος Β.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06/02/2011

Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

Η κυβέρνηση βεβαίως δεν έχει κανένα ηθικό έρεισμα να μιλά για την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, αφού η ίδια την προκαλεί με τις απολύσεις γιατρών και τη μη πρόσληψη αυτών για τους οποίους έχει δεσμευτεί.


Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) αλλά και μέλος της διοίκησης του Συλλόγου Συμβασιούχων Ιατρών ΙΚΑ Αττικής και υπεύθυνος του τμήματος Υγείας του ΣΥΝ, ο Γιάννης Μπασκόζος είναι από τα πλέον αρμόδια πρόσωπα για να εκθέσει και να εξηγήσει, μέσω της "Αυγής της Κυριακής", τις βασικές αντιρρήσεις των γιατρών του Ιδρύματος στο πολυνομοσχέδιο-"σκούπα" του Υπουργείου Υγείας, αλλά και εκείνες των φαρμακοποιών, των νοσοκομειακών γιατρών και των ιδιωτών συναδέλφων τους, λίγο πριν από την έναρξη μίας εβδομάδας η οποία αναμένεται πολύ θερμή στον χώρο της Υγείας, καθώς οι υγειονομικοί όλων των κλάδων βρίσκονται στους δρόμους.* Ο υπουργός Υγείας λέει ότι οι γιατροί του ΙΚΑ ταλαιπωρούν τους ασφαλισμένους του ιδρύματος για λόγους οι οποίοι θα μπορούσαν να προκύψουν στο μέλλον. Πώς θα απαντούσατε;

Οι γιατροί του ΙΚΑ κινητοποιούνται γιατί διαβλέπουν πως μέσα από το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας θεσμοθετείται το νομοθετικό πλαίσιο για τη διάλυση των υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ και τη φαλκίδευση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Η δε σπασμωδική απεργοσπαστική πρωτοβουλία του υπουργού και της διοίκησης του ΙΚΑ για δήθεν ελεύθερη πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων στα ιδιωτικά ιατρεία αποκαλύπτει το σχέδιο. Σταδιακή κατάργηση των υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ, απώλεια όλων των εργασιακών θέσεων γιατρών και υγειονομικού-διοικητικού προσωπικού, με πρόσχημα την ελλιπή παροχή υπηρεσιών από το ΙΚΑ. Αθρόα προσφορά πελατείας στα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα που καραδοκούν. Η αναμφισβήτητη ταλαιπωρία που προκύπτει από τις απεργιακές κινητοποιήσεις για τους ασφαλισμένους του ιδρύματος μας προβληματίζει σοβαρά. Ας σκεφτούν, όμως, πως η κινητοποίηση αφορά απολύτως και τους ίδιους, γιατί αν τα σχέδια της κυβέρνησης περάσουν, θα πληρώνουν από την τσέπη τους. Η κυβέρνηση βεβαίως δεν έχει κανένα ηθικό έρεισμα να μιλά για την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, αφού η ίδια την προκαλεί με τις απολύσεις γιατρών και τη μη πρόσληψη αυτών για τους οποίους έχει δεσμευτεί.* Νομίζετε ότι η επίθεση των ΜΑΤ στην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, τη Βαρβ. Ανεμοδουρά, έξω από το υπουργείο Υγείας χαρακτηρίζει τις προθέσεις της κυβέρνησης έναντι των γιατρών ή πρόκειται για σύμπτωση;

Είναι πια φανερό πως η κυβέρνηση, αφού δεν μπορεί να βρει συναίνεση στις αντιλαϊκές πολιτικές που η ίδια συνομολόγησε με τρόικα και ΔΝΤ, προσπαθεί να επιβάλει τη θέλησή της με κάθε τρόπο και, βεβαίως, και με τη βία απέναντι σε όσους αντιδρούν και αγωνίζονται.
* Η δημιουργία του Ενιαίου Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας συγκροτεί σχέδιο για την καθιέρωση της ενιαίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, ή πρόσχημα για τον περιορισμό των παροχών προς τους ασφαλισμένους;

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας δεν δημιουργεί δομές ΠΦΥ. Οι αλλαγές που φέρνει στην επιφάνεια το σχέδιο για τη συγχώνευση των υπηρεσιών Υγείας των ασφαλιστικών ταμείων, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του επικαιροποιημένου Μνημονίου, κάνουν φανερές τις προθέσεις της κυβέρνησης για την ΠΦΥ. Ούτε στο ΕΣΥ εντάσσονται οι υπηρεσίες Υγείας των ασφαλιστικών ταμείων ούτε στην πορεία δημιουργίας ολοκληρωμένου δημόσιου συστήματος ΠΦΥ. Απλά, δημιουργούν ένα νέο ΝΠΔΔ που θα εξοικονομεί πόρους μέσω της υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, της με κάθε μέσο και τρόπο αποδόμησης και πλήρους ιδιωτικοποίησης του δημόσιου τομέα Υγείας - Πρόνοιας, της επιβολής επισφαλών εργασιακών σχέσεων και απολύσεων και της έμμεσης ή άμεσης επιβάρυνσης των ασφαλισμένων σε κάθε επαφή τους με τις υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας.

Τα πρόσφατα, μάλιστα, πυροτεχνήματα του διοικητή του ΙΚΑ περί ανάληψης των μονάδων Υγείας του συστήματος από «κοινοπραξίες γιατρών» και τη συνεργασία ιδιωτών με τους γιατρούς - «επιχειρηματίες» που θα διαχειρίζονται τις δημόσιες δομές του συστήματος είναι ο δούρειος ίππος για τη φαλκίδευση των εργασιακών σχέσεων των γιατρών που δουλεύουν στο ΙΚΑ και την πλήρη ιδιωτικοποίηση των δομών ΠΦΥ. Τα σχέδια αυτά αναζητούν γιατρούς που θα δελεαστούν από την προοπτική του κέρδους και θα στέρξουν να απεμπολήσουν την υπαλληλική τους σχέση με το ίδρυμα στο κυνήγι της χίμαιρας των φανταστικών επιχειρηματικών κερδών. Ο δρόμος για την είσοδο των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων πάνω στα ερείπια αυτών των ονείρων, αλλά και των δημόσιων δομών ΠΦΥ, θα είναι ανοικτός αν τα σχέδια αυτά προχωρήσουν. Για μας πρέπει να είναι καθαρό: καμιά αλλαγή ή μεταρρύθμιση που στηρίζεται πάνω στα ερείπια των εργασιακών δικαιωμάτων και στην υποβάθμιση των ήδη προβληματικών υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.* Θα μπορούσατε να διατυπώσετε συνοπτικά μία εναλλακτική πρόταση στην κατεύθυνση της ενιαίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας;

Η αριστερά και το προοδευτικό ιατρικό κίνημα ζητά οργανωμένο δημόσιο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με αναπτυγμένες δομές και πανελλαδική δικτύωση, κέντρα υγείας, εργαστηριακή υποδομή, οικογενειακούς γιατρούς, ομάδα υγείας και ευχερή πρόσβαση σε γιατρούς ειδικοτήτων, που θα προάγουν την απασχόληση του ιατρικού σώματος σε όφελος των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες χωρίς αυτοί να πληρώνουν την ώρα της ανάγκης.* Φοβάστε ότι οι ρυθμίσεις για την πλήρη απελευθέρωση με πληθυσμιακά όρια για το επάγγελμα του φαρμακοποιού θα οδηγήσει στον αφανισμό των μικρών φαρμακείων της γειτονιάς, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί;

Οι μεγάλες πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες δρουν ανεξέλεγκτα στον χώρο της έρευνας, της παραγωγής, της διανομής και της διάθεσης φαρμάκων μένουν στο απυρόβλητο, ενώ στοχοποιούνται γιατροί και φαρμακοποιοί. Η προβλεπόμενη από το πολυνομοσχέδιο απελευθέρωση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού θα οδηγήσει σε εξόντωση το μικρό φαρμακείο και στην επικράτηση μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, τα οποία θα εισβάλουν και θα αλώσουν τον χώρο του φαρμακείου. Οι φαρμακοποιοί έχουν δίκιο που ανησυχούν και κινητοποιούνται. Το άνοιγμα και της διάθεσης των φαρμάκων στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Η φτωχοποίηση και βίαιη υπαλληλοποίηση των φαρμακοποιών θα είναι το αποτέλεσμα.* Ποια ήταν τα πιο βασικά συμπεράσματα τα οποία αναδείχθηκαν από την πρόσφατη πανελλαδική σύσκεψη του τμήματος Υγείας του ΣΥΝ;

Βασική εκτίμηση είναι πως η κυβερνητική πολιτική και το σύνολο των μέτρων και των «μεταρρυθμίσεων» που προωθούνται έχουν σαν βασικά χαρακτηριστικά:

α) Την περικοπή των δημόσιων δαπανών για την Υγεία.

β) Την επιβολή επισφαλών εργασιακών σχέσεων.

γ) Την καθήλωση και παραπέρα μείωση των μισθών-συντάξεων για όλους τους εργαζόμενους του χώρου.

δ) Την εμπλοκή μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων σε όλους τους τομείς υγείας-πρόνοιας.

ε) Την ιδιωτικού τύπου λειτουργία, με επιβάρυνση των πολιτών, για τις υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας.

στ) Τη φτωχοποίηση των ελεύθερων επαγγελματιών γιατρών.

Η Πανελλαδική σύσκεψη του Τμήματος έγινε σε μια στιγμή που οι εργαζόμενοι στον χώρο της Υγείας βρίσκονται σε αναβρασμό και αγωνιστική εγρήγορση. Με τον αγώνα τους οι υγιειονομικοί υπερασπίζονται τα εργασιακά - μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματά τους, αλλά και το δικαίωμα ενός ολόκληρου λαού στο πρωταρχικό κοινωνικό αγαθό της Υγείας, το οποίο αμφισβητείται και προσβάλλεται από την κυβέρνηση και την τρόικα. Συμπαρατασσόμαστε μαζί τους και προβάλουμε ως κοινό τον αγώνα για προάσπιση του κοινωνικού κράτους και ενός αναβαθμισμένου και ολοκληρωμένου δημόσιου συστήματος Υγείας. Το δικαίωμα για ελεύθερη πρόσβαση σε δημόσιες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας αξιολογείται ως ένα από τα πρώτα μέτωπα πάλης του κόμματος και σε αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζεται η δράση του συνόλου των δυνάμεών μας.* Ο υπουργός Υγείας θα πρέπει να αναμένει εντονότερες και διαρκείς αντιδράσεις στην πολιτική της κυβέρνησης εκ μέρους των υγειονομικών;

Η αλαζονική, υποτιμητική και πολλές φορές συκοφαντική στάση του υπουργείου Υγείας αλλά και κοινωνικών ασφαλίσεων έχει γιγαντώσει την οργή και την αγωνιστική διάθεση των υγειονομικών και ειδικά των γιατρών. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν οι απεργοσπαστικές μεθοδεύσεις του υπουργείου και της διοίκησης του ΙΚΑ. Όλοι οι ιατρικοί φορείς και οι φορείς των φαρμακοποιών αποφάσισαν απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας μέχρι να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Οι κινητοποιήσεις θα κορυφωθούν με πανυγειονομική συγκέντρωση στο Σύνταγμα τη μέρα ψήφισης του νομοθετήματος στην ολομέλεια της Βουλής.

Απόψεις γιατρών στη Κατάληψη


Watch live streaming video from stopcarteltvgr at livestream.comΟλοι το 3ήμερο 7,8,και 9 Φλεβάρη 2011 περάστε από το δεύτερο σπίτι σας Αριστοτέλους 17, την Κατάληψη-συνοικιση του Υπουργείου Υγείας.

Πανελλαδική πανιατρική απεργία για απόσυρση του νομοσχεδίου που μπάζει από παντού τα επιχειρηματικά συμφέροντα στην Υγεία.

Αποδείχτε τους ότι είναι δικό σας οίκημα και όχι τα ντουβάρια του Λοβέρδου.

Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσετε την ομιλία του Χαραλαμπόπουλου γιατρού του ΙΚΑ, του Μπουντούρογλου από ΠΑΜΕ ΟΕΝΓΕ, της ειδικευομένης αδικημένης Ανδομάχης, του Λακκιώτη από τους εργαστηριακούς, του δήμαρχου Σφακιών και αγγειοχειρουργού Παύλου Πολάκη, γεια σου λεβέντη Παύλο, της αεικίνητης Κατερίνας Μάτσας με την ανυπέρβλητη εμπειρία στη ψυχική υγεία σε μια ομιλία ποταμό και του Καλιαμπάκου από την ΑΡΣΙ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα, Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011
Όλοι εμείς που συγκεντρωθήκαμε σήμερα στο αμφιθέατρο του
υπουργείου Υγείας που βρίσκεται υπό κατάληψη αποφασίσαμε
μετά από εμπεριστατωμένη συζήτηση ότι το πλαίσιο αιτημάτων
που θέτουμε έχει ως εξής:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
1. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο-έκτρωμα Λοβέρδου που εμπορευματο-
ποιεί πλήρως την περίθαλψη
2. Να καταργηθεί κάθε είδους «χαράτσι» από την τσέπη των πολιτών
στα δημόσια νοσοκομεία. Κατάργηση τόσο της πληρωμής στα επείγοντα
και τακτικά ιατρεία, όσο και της λεγόμενης «ολοήμερης» απογευματινής
λειτουργίας.
3. Να ανατραπεί η γενικότερη πολιτική Κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ που καταρ-
γεί κάθε έννοια δωρεάν υγείας και εξαθλιώνει τους γιατρούς και όλους
τους υγειονομικούς λειτουργούς.
4. Δωρεάν, αποκλειστικά δημόσια νοσοκομειακή περίθαλψη, σύγχρονη,
ισότιμη και καθολική, με περισσότερα κρεβάτια, περισσότερους νοση-
λευτές, περισσότερους μάχιμους γιατρούς. Κατάργηση του αίσχους του
«5 φεύγουν, ένας έρχεται» και στελέχωση με το αναγκαίο μόνημο νο-
σηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.
5. Διαφάνεια στο σύστημα προμηθειών, μακριά από ύποπτα ιδιωτικά χέ-
ρια και υπόγειες συναλλαγές διαχειριστών και μεγαλοπρομηθευτών. Ποι-
οτικά φάρμακα και υλικά χωρίς υπερτιμολογήσεις.
6. Δημοκρατία και συλλογική άσκηση της ιατρικής στο ΕΣΥ – κατάργηση
των σκανδαλωδών προνομίων του μεγαλοδιευθυντικού και μεγαλοκαθη-
γητικού κατεστημένου.
7. Με τελικό στόχο ένα ολοκληρωμένο δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας
περίθαλψης με γιατρούς δημόσιους λειτουργούς, άμεσα απαιτούμε ε-
λεύθερη πρόσβαση κάθε ειδικευμένου γιατρού στη σύμβαση με τα α-
σφαλιστικά ταμεία χωρίς όρους και αποκλεισμούς. Συλλογική σύμβαση
που θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς αποδοχές εξασφαλισμένες σε τακτική
μηνιαία βάση και θα αποκλείει τη μεσολάβηση κάθε εργολάβου ιατρικής
εργασίας.
8. Αναγνώριση εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιω-
μάτων για όλους τους γιατρούς του ΙΚΑ από την ημερομηνία πρόσλη-
ψης.
9. Πραγματική ένταξη των νοσοκομείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ χωρίς κατάρ-
γηση κλινών και τμημάτων με αναγνώριση της προϋπηρεσίας των για-
τρών των νοσοκομείων του ΙΚΑ για την εξέλιξή τους στο ΕΣΥ.
10. Απόσυρση κάθε σχεδίου για φραγμούς στην έναρξη και λήψη ειδικό-
τητας για τους νέους γιατρούς. Συγκεκριμένα μέτρα (αύξηση νοσηλευτι-
κών κλινών και θέσεων ειδικευομένων σύμφωνα με τις ανάγκες) για τη
μείωση της αναμονής.
11. Να πληρωθούν άμεσα οι οφειλές ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ κλπ προς τους συμ-
βεβλημένους γιατρούς. Να επαναπροσληφθούν άμεσα οι 1400 απολυμέ-
νοι συμβασιούχοι του ΙΚΑ. Να σταματήσει η προκλητική πριμοδότηση
των επιχειρηματικών συμφερόντων που διαχρονικά λυμαίνονται το χώ-
ρο της υγείας.
12. Θεωρούμε καθοριστικό το διακλαδικά, παλλαϊκό συντονισμό για την
ανατροπή συνολικά της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης - ΕΕ – ΔΝΤ,
για την ανάδειξη του θέματος των κοινωνικών αγαθών (υγεία, παιδεία,
συγκοινωνία κλπ) σε κεντρικό πολιτικό θέμα παλλαϊκού αγώνα.
ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ στους ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΟΦΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/2, ώρα 11:00
ΟΛΟΙ στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
για ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΕΡΓΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ι.Κ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ(ΑΡ.ΠΡΩΤΟΔ.1874/01)
ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (210-4132242 6976603109
FAX: 2104132242 e-mail:sysi@otenet.gr
Πειραιάς 04/02/2011
Αρ.Πρωτ.10
ΑΠΕΡΓΙΑ
7-8-9-10-11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
24ωρες ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ
Συνάδελφοι, ενωμένοι όλοι συνεχίζουμε τον αγώνα
Ζητάμε,
• Επαναπρόσληψη άμεσα, όλων των γιατρών-οδοντιάτρων (σύμβαση έργου)με ανανέωση της σύμβασης τους.
•Υλοποίηση της απόφασης ΔΣ του Ι.Κ.Α για πρόσληψη 1400 γιατρών-οδοντιάτρων.
•Απόσυρση Ν/Σ και έναρξη διαλόγου για ένα αποτελεσματικό σύστημα Π.Φ.Υ με διασφάλιση των εργασιακών-ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας .
• Καταγγέλλουμε ,τον απεργοσπαστικό μηχανισμό των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας ,απέναντι στο μαζικό κίνημα των γιατρών ,που μάχονται για ένα αποτελεσματικό σύστημα Υγείας και για την διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

οι μάσκες έπεσαν! ο υπουργός υγείας και η διοίκηση του ΙΚΑ όχι μόνο στήνουν απεργοσπαστικό μηχανισμό αλλά και μας απειλούν ευθέως. οι 7000 γιατροί του ΙΚΑ θα γίνουν 36.000!! δηλαδή ίσα και όμοια οι υπάλληλοι του ιδρύματος με τους ιδιώτες συναδέλφους!!! μίλησε κανείς γιά συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα ,γιά προσλήψεις στο ΙΚΑ , γιά μονιμοποιήσεις;; πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις το σχέδιο τους αποκαλύπτεται σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια. αυτά που λέγαμε στις γενικές μας συνελεύσεις και στην αρθρογραφία μας επιβεβαιώνονται δυστυχώς πλήρως! Απαξίωναν συνειδητά το ΙΚΑ για να μας κάνουν άχρηστους και να μας διώξουν. Οι καλοί συνάδελφοι που αμφέβαλαν φαντάζομαι πως δεν θα επιμένουν πλέον. Βεβαίως οι πολιτικές δυνάμεις που είναι αναφανδόν υπέρ της "ελεύθερης επιλογής" και δεν υποστήριξαν ποτέ τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα δεν μπορούν να είναι συνεπείς υπερασπιστές των αγώνων μας. Γι αυτό και οι συνδικαλιστές τους σας φαίνονται αδύναμοι στα κανάλια. Ας μην ξεχνάμε το απεργιακό μας πλαίσιο και ας μην ξεχνάμε πως η υπεράσπιση του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος και ενός οργανωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι η μόνη λύση. Οσο για τον απεργοσπαστικό μηχανισμό θα είναι άθλιοι αυτοί που θα σπεύσουν να "ωφεληθούν" από την ακύρωση των συναδέλφων τους για λίγα αβέβαια αργύρια. Η απίστευτη ανευθυνότητα δε της διοίκησης του ΙΚΑ και του υπουργείου υγείας γίνεται ολοφάνερη. ενώ φωνάζουν τόσο καιρό για την υπερσυνταγογράφηση και την ανάγκη ελέγχου δίνουν απλόχερα τη δυνατότητα συνταγογράφησης ανεξέλεγκτα σε όλους!! ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ. ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ!

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ

ο αυταρχισμός , η αμετροέπεια και και η αλαζονεία σε όλο τους το μεγαλείο! οι πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων Υγείας και κοινωνικής ασφάλισης στήνουν απεργοσπαστικό μηχανισμό. ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν τους συμβεβλημένους με ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ γιατρούς γιά να ανακουφίσουν τάχα τους ασφαλισμένους ,σπάζοντας την απεργία των γιατρών του ΙΚΑ. κανένας να μην παίξει αυτό το ρόλο. όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας να βγάλουν άμεσα ανακοινώσεις και να αποτρέψουν την απεργοσπαστική κίνηση. είναι καποιος πιά που δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνουν τώρα χρησιμοποιώντας την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων από την απεργια είναι αυτό που σκοπεύουν να κάνουν με τονΕΟΠΥ; θέλουν να διαλύσουν το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα και τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών του ΙΚΑ. κανένας δεν μπορεί πιά να ισχυρίζεται πως δεν καταλαβαίνει! ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ. ΟΛΟΙ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ!