Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΔΥ


Θέμα: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΕΔΥ
Προς: Seyp Eopyy <seyp.eopyy.att@gmail.com>, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ <panpsorth@msn.com>Οδηγίες για την κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης για ένταξη στο ΠΕΔΥ
Η προθεσμία για κατάθεση είναι έως και την Πέμπτη 27-02-2014
Για την κατάθεση απευθυνόμαστε στις κατά τόπους ανάλογα με τον Δήμο όπου υπάγεται η Μονάδα που υπηρετούμε, Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ.
Κατά την κατάθεση πρέπει να έχουμε δύο όμοιες υπεύθυνες δηλώσεις του υποδείγματος 1 που ανήκουμε οι περισσότεροι, ή του υποδείγματος 2 εάν ανήκουμε στην υποκατηγορία των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 16, του Ν.4238/2014, δηλαδή υπάλληλοι με αναπηρία 67%, πολύτεκνοι κλπ.
Τη μία δήλωση καταθέτουμε συμπληρωμένη με τα στοιχεία μας υπογεγραμμένη και με το κείμενο ακριβώς όπως έχει χωρίς καμία απόκλιση.
Την άλλη ως αντίγραφο, παρακαλούμε τον παραλαμβάνοντα υπάλληλο να σφραγίσει επάνω της τον αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής, ώστε να την έχουμε ενδεχομένως αν χρειασθεί για οποιαδήποτε χρήση.
Ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να παραλάβει την υπεύθυνη δήλωση των γιατρών με το κείμενο και την επιφύλαξη ως έχει, χωρίς σχόλια και για κανένα λόγο δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει ή να υποδείξει συμπλήρωση ή αφαίρεση κειμένου από το σώμα της υπεύθυνης δήλωσης.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘ. ΔΗΛΩΣΗΣ 1
(Οι συνήθεις περιπτώσεις σχεδόν όλων μας)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘ. ΔΗΛΩΣΗΣ 2 
(Οι Πολύτεκνοι, με αναπηρία 67%
 κλπ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: