Κυριακή, 20 Ιουλίου 2008

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΡΙΝΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

Στοπ ΣτΕ σε προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΕΡΒΑ
Φρένο στις προσλήψεις μονίμων γιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ, εκτός ΑΣΕΠ, βάζει με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Ε' τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις που επιχείρησε να περάσει με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος η υπουργός Απασχόλησης Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, καθώς με αυτές παρακάμπτεται πλήρως το ΑΣΕΠ, αν και το ΙΚΑ είναι ΝΠΔΔ και υπάγεται στον δημόσιο τομέα.
Σύμφωνα με το επίμαχο Διάταγμα, οι προσλήψεις θα γίνονταν από το συμβούλιο επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού του ΙΚΑ, το οποίο θα ήταν αρμόδιο να εκδικάσει και τις τυχόν ενστάσεις κατά της εγκυρότητας του διαγωνισμού και του πίνακα των επιτυχόντων. Με τις ρυθμίσεις αυτές η κυβέρνηση αγνοούσε επιδεικτικά το ΑΣΕΠ, αφού δεν του επέτρεπε να ελέγξει, έστω και εκ των υστέρων, τη νομιμότητα των προσλήψεων.Τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο του ΣτΕ Κων. Μενουδάκο, που επεξεργάστηκαν το σχέδιο Π.Δ., παρατήρησαν ότι οι γιατροί του ΙΚΑ δεν υπάγονται μεν στο ΕΣΥ, συνδέονται όμως μαζί του με σχέση δημοσίου δικαίου και είναι μόνιμοι υπάλληλοι. Σύμφωνα με το ΣτΕ, οι προσλήψεις μονίμων γιατρών του ΙΚΑ μετά τον νόμο Πεπονή (ν. 2190/1994) υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ.Το ΣτΕ, επαναλαμβάνοντας όσα έχει πει η Ολομέλεια και για το υπουργείο Εσωτερικών, δέχεται κατ' αρχάς ότι οι προσλήψεις μονίμων γιατρών μπορούν να γίνουν από την ειδική επιτροπή επιλογής προσωπικού, αντί του ΑΣΕΠ. Το γεγονός όμως ότι δεν προβλέπεται κανένας έλεγχος νομιμότητας της προκήρυξης του διαγωνισμού και του πίνακα επιτυχόντων από το ΑΣΕΠ (αλλά όλες οι ενστάσεις εκδικάζονται και πάλι από την ίδια επιτροπή επιλογής), καθιστά το Διάταγμα αντισυνταγματικό, καθώς παραβιάζει το άρθρο 103 του Συντάγματος που προβλέπει την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων.Την τελική ωστόσο κρίση για την αντισυνταγματικότητα θα έχει η Ολομέλεια του ΣτΕ, στην οποία παραπέμφθηκε η υπόθεση.Είναι πάντως αξιοσημείωτο, πως ενώ είχε ξεκινήσει η επεξεργασία του Διατάγματος από τους δικαστές, το ΙΚΑ έστειλε στον κ. Μενουδάκο έγγραφο, ζητώντας σύντομη αναβολή ενόψει «ενδεχόμενης προσεχούς νομοθετικής ρυθμίσεως για την εξαίρεση του ιατρικού προσωπικού του ΙΚΑ από το ΑΣΕΠ». Ομως το αίτημα απορρίφθηκε και η κυβέρνηση, εάν θέλει να παρακάμψει το ΑΣΕΠ στις προλήψεις ιατρών του ΙΚΑ, πρέπει να το κάνει με τη νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε στους δικαστές! *
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 17/07/2008