Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Ενημέρωση και οδηγίες προς γιατρούς από τον ΠΙΣ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥTο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αφού εξέτασε λεπτομερώς και εμπεριστατωμένα  τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τον ΕΟΠΥΥ, όπως γνωστοποιήθηκαν με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων που συνεδρίασε στις 15.12.2011, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο 262  ΦΕΚ  στις 16.12.2011, καθώς και με την από  21.12.11 ανακοίνωση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, καταγράφει την διαμορφούμενη κατάσταση ως εξής:1.     Η καθολική ασάφεια που διατρέχει ολόκληρη την συγκεκριμένη  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ως έχει, δεν διασφαλίζει ούτε τους ασφαλισμένους ούτε τους ιατρούς οι οποίοι καλούνται με συνοπτικές διαδικασίες, να δηλώσουν εντός 10 ημερών από την ημέρα έναρξης ισχύος της που είναι η 16.12.2011, ότι αποδέχονται τους ως άνω επαγγελματικά εξοντωτικούς  όρους και όσους εκ των υστέρων προστεθούν, προκειμένου να συμβληθούν για απροσδιόριστης διάρκειας μεταβατικό διάστημα με τον ΕΟΠΥΥ. Η ασάφεια επιτείνεται με την από 21.12.2011 ανακοίνωση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ όπου ορίζεται ότι, η προβλεπόμενη από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δήλωση αποδοχής προς τον ΕΟΠΥΥ, αφορά μόνο τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ ιατρούς που δεν έχουν σχέση εργασίας (μόνιμοι-αορίστου χρόνου) με τους εντασσόμενους  στον ΕΟΠΥΥ Ασφαλιστικών Φορέων, για την παροχή υπηρεσιών. Με την συγκεκριμένη ανακοίνωση  εξαιρούνται οι μόνιμοι-αορίστου χρόνου ιατροί των Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κλπ), που νομίμως είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ, στα πλαίσια της άσκησης του ελευθέρου επαγγέλματος σε διαφορετικό ωράριο. Επί πλέον η από 21.12.2011 ανακοίνωση του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ που  ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης την 31.12.2011, κατά παράβαση των οριζομένων στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο 262  ΦΕΚ  στις 16.12.2011, αποτελεί νομικό ασυμβίβαστο που δρα υπονομευτικά και θέτει σε επισφάλεια την όλη διαδικασία.

2.     Οι διατάξεις της συγκεκριμένης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που ορίζει το ποσό των 10 ευρώ προ φόρου ως ιατρική αμοιβή, σε αναντιστοιχία με τα εξαγγελθέντα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων με ανώτερο όριο τις 200 επισκέψεις για όσους ιατρούς συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ από 1.1.2012, υποβαθμίζουν δραματικά την τιμή της ιατρικής επίσκεψης και οδηγούν  νομοτελειακά τα ιατρεία των αυτοαπασχολούμενων ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών σε κατάργηση, προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων στον χώρο της Υγείας.

3.     Το γεγονός ότι παράλληλα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 127/2005  που ορίζει ότι, η πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο, κοστολογείται 20 ευρώ, η δεύτερη 10 ευρώ, η πρώτη στο σπίτι 25 ευρώ και η δεύτερη 15 ευρώ, με αναλογία 30% των δευτέρων επισκέψεων έναντι των πρώτων και 10% των επισκέψεων στο σπίτι  έναντι των επισκέψεων  στο ιατρείο, με την ενσωμάτωση στην αμοιβή της επίσκεψης συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων, ξεχωριστών  για κάθε ειδικότητα, προκαλεί γενικότερη σύγχυση.

4.     Η ελεύθερη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και αναγραφής ιατρικών πράξεων από  όλους ανεξαιρέτως τους ιατρούς, παρά τις γενικόλογες  κυβερνητικές εξαγγελίες δεν θεσμοθετείται.

5.     Τα αιτήματα του Ιατρικού Κόσμου για καθιέρωση Γενικής Συλλογικής Σύμβασης με ελεύθερη ένταξη όσων ιατρών επιθυμούν και αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση, δεν έχουν τύχει καμίας ανταπόκρισης εκ μέρους της κυβέρνησης

6.     Η προχειρότητα και το βεβιασμένο της συγκεκριμένης Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου, διαμορφώνει στην Ιατρική Κοινότητα ένα συνεχώς επιτεινόμενο αρνητικό κλίμα που πλην άλλων εκδηλώνεται με γενικευόμενη απόρριψη της πρόσκλησης για υποβολή δηλώσεων προς τον ΕΟΠΥΥ .

7.     Ιδιαίτερη επισήμανση γίνεται για τον αποκλεισμό από τις μεταβατικές συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, των νέων επαγγελματιών ιατρών που δεν κατέστη δυνατόν να συμβληθούν με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ.8.     Οι διαβεβαιώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών παρουσία του Προέδρου του ΟΠΑΔ, για νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει την αποπληρωμή των οφειλών του ΟΠΑΔ προς τους ιατρούς για τα δεδουλευμένα του  2011 δεν υλοποιείται,   με αποτέλεσμα η εκκρεμότητα να παρατείνεται.

9.     Αρνητικά σχολιάζεται το γεγονός ότι από την συγκεκριμένη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, απουσίαζε ως μη προσκληθείς, ο αντιπροσωπευτικότερος Ιατρικός Φορέας της χώρας  που είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ενώ είχαν προσκληθεί και παρέστησαν εκπρόσωποι επί μέρους Ιατρικών Φορέων, ορισμένων εκ των  οποίων, η ανακοινωθείσα ιδιαίτερη διαβούλευση,ερήμην του ΠΙΣ  με την ηγεσία του υπουργείου πριν την  έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής, μόνο σύγχιση δημιούργησε.Κατόπιν τούτων και με βάση την απόφαση που λήφθηκε από την Γενική Συνέλευση των Προέδρων και των Εκπροσώπων ΟΛΩΝ των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2011, με την οποία οι  ιατροί  κλήθηκαν να αναστείλουν τις συμβάσεις με τον ΟΠΑΔ και να μη ανταποκριθούν σε καμία ενδεχόμενη πρόσκληση ένταξης στον ΕΟΠΥΥ, ο ΠΙΣ απευθύνεται  προς τους  Ιατρικούς Συλλόγους  και τους καλεί να ενημερώσουν τους ιατρούς  μέλη τους μεταφέροντας τις ακόλουθες οδηγίες:

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ

Παρά το γεγονός ότι σταδιακά εξοφλούνται οι οφειλές του ΟΠΑΔ προς τους ιατρούς για το έτος 2010, παραμένουν σε εκκρεμότητα τα δεδουλευμένα του 2011, τα οποία χωρίς νομοθετική ρύθμιση δεν πρόκειται να εξοφληθούν. Κατόπιν τούτων οι ιατροί καλούνται να εμμείνουν στις αναστολές των συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ, οι οποίες ούτως η άλλως λύονται γενικά στις 31.12.2011.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Η ασάφεια των γενικότερων όρων με τους οποίους, καλούνται οι ιατροί να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ από 1.1.2012, με δραματικά υποτιμημένη την αμοιβή της ιατρικής επίσκεψης καθιστούν επισφαλή κάθε σχέση απασχόλησης. Με βάσει την  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ της 6.11.2011 και τις γενικότερα υπονομευτικές κυβερνητικές μεθοδεύσεις,  οι ιατροί  καλούνται να μη υποβάλλουν καμία δήλωση προς τον ΕΟΠΥΥ, που θα τους καθιστά  υποχείρια των απροκάλυπτων κυβερνητικών μεθοδεύσεων. Αντιθέτως να αποστείλουν με fax στο τηλεφωνικό αριθμό του ΕΟΠΥΥ 2109282199 μέσω των Ιατρικών Συλλόγων, τον τύπο δήλωσης που επισυνάπτεται.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Μετά την ανακοινωθείσα  με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, διακοπή όλων των ιατρικών συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ, οι αυτοαπασχολούμενοι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί που προτίθενται να παραμείνουν σε συμβατικό επαγγελματικό περιβάλλον, θα εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος παρακολουθεί και καταγράφει κάθε επίκαιρη εξέλιξη για το όλο ζήτημα. Για κάθε νέο στοιχείο που θα γνωστοποιείται, θα εκδίδει πρόσθετες και εξειδικευμένες οδηγίες στην βάση της εφαρμογής των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες και καθοριστικές για την διαμόρφωση της ποιότητας της περίθαλψης των πολιτών και για την επαγγελματική υπόσταση των ιατρών.Ο αγώνας για την καθιέρωση της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης που θα καλύπτει το σύνολο των επιθυμούντων ιατρών με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση  και ελεύθερη συνταγογράφηση για όσους επιλέξουν να μη συμβληθούν, βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή του.Η απαίτηση κατάργησης του επαίσχυντου νόμου που ορίζει την ασύδοτη απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος και την δραματική υποβάθμιση των Ιατρικών Συλλόγων, γενικεύεται και κορυφώνεται.Η διεκδίκηση των ανεξόφλητων δεδουλευμένων από τους Δημόσιους Οργανισμούς προς τους Ιατρούς αποκτά μετωπικό χαρακτήραΚαλούνται οι Ιατρικοί Σύλλογοι και όλοι οι ιατροί να βρίσκονται σε διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα και επικοινωνία για περαιτέρω κινητοποιήσεις.Για το Δ.Σ.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕΜ.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ   ΚΩΝ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Προς τον ΕΟΠΥΥfax  2109282199(Δια του Ιατρικού Συλλόγου …………………….)ΔΗΛΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕΟ υπογραφόμενος  Ιατρός ……………………………………….…………

που τυγχάνω συμβεβλημένος με τον ΟΠΑΔ  /  ΟΑΕΕ μέχρι την 31.12.2011, οπότε και λύεται η σύμβαση μου δυνάμει της Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο Αρ. 262 ΦΕΚ/16.12.2011,δηλώνω ότι εις εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης  και του  Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου,

από  1.1.2012 παραμένω σε συμβατικό επαγγελματικό περιβάλλον και θα δέχομαι στο ιδιωτικό μου ιατρείο τους ασφαλισμένους του ΕOΠΥΥ αμειβόμενος, σύμφωνα με το ΠΔ 127/2005,  εκδίδοντας απόδειξη παροχής υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και αναγραφής εργαστηριακών  εξετάσεων.Μετά τιμής

Ο ιατρός

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012Α. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ

1. Οι ιατροί θα δέχονται τους ασφαλισμένους αμειβόμενοι, σύμφωνα τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2005, εκδίδοντας αποδείξεις  παροχής υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και παραπεμπτικογραφίας. Κατά την ιατρική επίσκεψη ο Ιατρός αφού αμοιφθεί από τον ασφαλισμένο, θα εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και θα συμπληρώνει κανονικά την εντολή υγειονομικής περίθαλψης στο ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας ασφαλισμένου, με τις κατά περίπτωση επισημάνσεις και σφραγίδες (Πρώτη επίσκεψη, Δεύτερη επίσκεψη, ιατρείο ή οικία κλπ). Η εντολή θα παραμένει στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου. Στην υγειονομική εντολή πρέπει να αναγράφεται η επισήμανση “Μη συμβεβλημενος Ιατρός”.

2. Η συνταγογράφηση θα εκτελείται ηλεκτρονικά. Επίσης  η αναγραφή των ιατρικών πράξεων και τα παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων θα εκδίδονται ηλεκτρονικά και θα αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός αριθμός σε εντολή υγειονομικής περίθαλψης στο ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας ασφαλισμένου. Στην εντολή πρέπει οσαύτως να αναγράφεται η επισήμανση “Μη συμβεβλημένος Ιατρός”. Η εντολή των ιατρικών πράξεων θα παραμένει στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου. Για ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούν κλινικοί ιατροί θα εκδίδεται ξεχωριστή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.

3. Οι εργαστηριακοί ιατροί που εκτελούν τις     εργαστηριακές  εξετάσεις, αφού αμειφτούν από τον ασφαλισμένο, θα εκδίδουν επίσης απόδειξη παροχής υπηρεσιών και θα επισημαίνουν την εκτέλεση των εξετάσεων στο φύλλο της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εντολής με τον ειδικό κωδικό αριθμό, καθώς και στην εντολή υγειονομικής περίθαλψης στο ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας ασφαλισμένου στην οποία θα αναγράφεται ο κωδικός των εξετάσεων. Στην υγειονομική εντολή πρέπει να αναγράφεται η επισήμανση “Μη συμβεβλημενος Ιατρός” μαζί με την επισήμανση εκτέλεσης των εξετάσεων.

4. Οι οδηγίες για τον ΟΠΑΔ  συμπεριλαμβάνουν  και  τον Τομέα ΥΔΚΥ του ΟΠΑΔ (πρώην ΤΥΔΚΥ) καθόσον έχει ενσωματωθεί στον ΕΟΠΥΥ και συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι.

5. Εις περίπτωση κατά την οποία μεθοδευτεί φραγή εισόδου στις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και αναγραφής  ιατρικών πράξεων, οι ιατρικές επισκέψεις, οι συνταγές και τα παραπεμπτικά των ιατρικών πράξεων,  θα αναγράφονται σε εντολές των βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων. Ταυτόχρονα θα χορηγείται αιτιολογημένη ιατρική γνωμοδότηση με την οποία θα επισημαίνεται οτι «για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή  η ηλεκτρονική αναγραφή συνταγής η ιατρικής πράξης».  Εάν οι προσερχόμενοι ασφαλισμένοι για διαφόρους λόγους δεν προσκομίζουν τα βιβλιάρια υγείας του ΟΠΑΔ η ΤΥΔΚΥ, οι ιατρικές επισκέψεις θα αναγράφονται σύμφωνα με το Π.Δ. 127/2005 σε ξεχωριστές σελίδες των ατομικών επαγγελματικών συνταγολογίων, όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία του ασφαλισμένου ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ, σχέση άμεσης η έμμεσης ασφάλισης, αριθμός επιμέρους ασφαλιστικού μητρώου και διάγνωση. Θα σφραγίζονται δε  με την επαγγελματική σφραγίδα όπου θα επισημαίνεται ο ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Μητρώου ΤΣΑΥ και ο ΑΦΜ του ιατρού. Με τα ίδια ως άνω στοιχεία, σε ξεχωριστές σελίδες των ατομικών επαγγελματικών συνταγολογίων, θα αναγράφονται οι συνταγές και τα παραπεμπτικά των ιατρικών πράξεων και θα χορηγείται αιτιολογημένη ιατρική γνωμοδότηση με την οποία θα επισημαίνεται οτι «για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή  η ηλεκτρονική αναγραφή συνταγής η ιατρικής πράξης»

Β. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΟΑΕΕ

1. Οι ιατροί θα δέχονται τους ασφαλισμένους αμειβόμενοι, σύμφωνα τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2005, εκδίδοντας αποδείξεις  παροχής υπηρεσιών και χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και παραπεμπτικογραφίας. Κατά την ιατρική επίσκεψη ο Ιατρός αφού αμοιφθεί από τον ασφαλισμένο, θα εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών με την επισήμανση “Μη συμβεβλημενος Ιατρός”.

2. Η συνταγογράφηση και η αναγραφή των ιατρικών πράξεων και τα παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων θα εκδίδονται ηλεκτρονικά. Εις περίπτωση κατά την οποία μεθοδευτεί φραγή εισόδου στις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και αναγραφής  ιατρικών πράξεων, οι ιατρικές επισκέψεις, οι συνταγές και τα παραπεμπτικά των ιατρικών πράξεων,  θα αναγράφονται σε ξεχωριστές σελίδες των ατομικών επαγγελματικών συνταγολογίων, σύμφωνα με τις ως άνω οδηγίες για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ. Ταυτόχρονα θα χορηγείται αιτιολογημένη ιατρική γνωμοδότηση με την οποία θα επισημαίνεται οτι «για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή  η ηλεκτρονική αναγραφή συνταγής η ιατρικής πράξης». 
Β. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΟΓΑ

Βάσει της από 21.12.2011 ανακοίνωσης του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ δεν εντάσσονται στις ρυθμίσεις περί ΕΟΠΥΥ. Ως εκ τούτου η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ από τους  αυτοαπασχολούμενους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς που είναι  συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό αποκλειστικά για την συνταγογράφηση, θα διεκπεραιώνεται σύμφωνα με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα. Η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά και εις περίπτωση τεχνικού κωλύματος χειρόγραφα, ως περιγράφεται ανωτέρω.

Β. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο στις Μονάδες Υγείας του Ιδρύματος.

Οι ελευθεροεπαγγελματίες Ιατροί θα δέχονται και θα περιθάλπουν τους Ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις ως άνω οδηγίες που αφορούν τους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον ΟΠΑΔ.

Εκ του ΠΙΣ

5 σχόλια:

Συλλογος Συμβασιούχων ΙΚΑ είπε...

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ο Σύλλογος αποδέχεται πλήρως την απόφαση και τις οδηγίες του ΠΙΣ(49η Συνεδρίαση 22/12/11), όσον αφορά την μεταβατική περίοδο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ και απορρίπτει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ262-16/12/11) και την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπ. Υγείας 141282/21-12-11 περί εκχώρησης στα ιδιωτικά μεγαλοσυμφέροντα της Δημόσιας Υγείας.

Η φημολογούμενη ένταξη και των γιατρών του ΙΚΑ στο σύστημα των 10 ευρώ (1000 € πλαφόν) δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμεύσει ως εφεδρεία σε ένα σύστημα υποβαθμισμένο, υποχρηματοδοτούμενο , που παραπαίει και που έχει σαν στόχο την κατάργηση δομών του ΙΚΑ. Η ένταξη μας πρακτικά θα είναι το εφαλτήριο για ακύρωση του ρόλου του γιατρού του ΙΚΑ στο μέχρι σήμερα σύστημα. Το νέο σύστημα που επιχειρήθηκε εν μέσω των απεργιών του Φλεβάρη είχε ακριβώς αυτό το στόχο-με οποιοδήποτε οικονομικό κόστος-να αποδυναμώσει την εργασιακή μας σχέση άρα και τον δημόσιο χαρακτήρα λειτουργίας.

Η αξιοπρέπεια των ασφαλισμένων και των γιατρών δεν χωρούν στα μεταβατικά ή μη σχέδια της κυβέρνησης. Το αίτημα για Συλλογική Σύμβαση είναι απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ(6-11-11). Επίσης το δικαίωμα συνταγογράφησης και αναγραφής εξετάσεων από όλους τους γιατρούς είναι αναφαίρετο. Δεν συμμετέχουμε σε διαδικασίες που θα καταργήσουν τις αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων. Η πολιτεία πρέπει να αποδεχτεί τον θεσμικό ρόλο του ΠΙΣ.

Δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε για ένα σύστημα ΠΦΥ με τον ασφαλισμένο να κατέχει την πρώτη θέση και τον γιατρό να κατέχει τον ρόλο που του πρέπει. Ένα σύστημα που δεν είναι αποδεκτό δεν θα λειτουργήσει.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Μπασκόζος Ιωάννης είπε...

Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ!
Η τελευταία απόφαση του ΔΣ του ΠΙΣ και οι οδηγίες προς όλους τους γιατρούς της χώρας αποτελούν καμπή για το ιατρικό κίνημα.
Κανένας γιατρός δεν υποκύπτει στην αναξιοπρεπή και εξευτελιστική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.
Ο ΠΙΣ, όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι , όλοι οι γιατροί της χώρας απαιτούν την υλοποίηση της αυτονόητης δέσμευσης του υπουργού για δυνατότητα κάθε γιατρού να μπορεί να γράφει συνταγές για φάρμακα και εξετάσεις που θα μπορεί να εκτελεί ο ασθενής χωρίς να πληρώνει από την τσέπη του.
Οι παλινωδίες, οι εκβιασμοί, οι ειρωνίες οι πέρα από το νόμο διευθετήσεις που προωθεί ο κ Βουδούρης ανοίγουν πόλεμο με όλους τους γιατρούς και όλους τους ασφαλισμένους.
Οι γιατροί του ΙΚΑ δεν θα δεχτούν να παίξουν το ρόλο του κυματοθραύστη που ονειρεύονται τα υπουργεία και οι επιτελεις τους. Η απεργία τους θα δώσει ηχηρή απάντηση σε όσους απεργάζονται την εξαθλίωση γιατρών και ασθενών και ελπίζουν σε διάσπαση του ιατρικού σώματος.
Οι νοσοκομειακοί γιατροί θα συμπαραταχθούν με όλους τους άλλους γιατρούς αντιλαμβανόμενοι πως ο αγώνας και ο αντίπαλος είναι κοινός.
Κανένας υπουργός της μνημονιακής συγκυβέρνησης, κανένας γραμματέας και διοικητής δεν δικαιούται να παίζει με την υγεία των πολιτών και το μέλλον των λειτουργών της υγείας.
Πρέπει να τους σταματήσουμε. Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης για όλους τους ιατρικούς συλλόγους και όλους τους γιατρούς της χώρας.
ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Η ΑΥΤΟΙ Η ΕΜΕΙΣ!!

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΙΣ

Ιατρικός Σύλλογος Χανίων είπε...

Πριν από λίγο δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο μια επιστολή του προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη. Μια επιστολή που δείχνει έκδηλα την απόγνωση και τα τρομερά αδιέξοδα που βιώνει τελευταία ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ.
Βεβαίως δεν θα σταθούμε καθόλου στον κωμική αρχική παράγραφο, η οποία αναφέρει ότι υπάρχει τόσο μεγάλη κίνηση στις αιτήσεις συναδέλφων για την εφήμερη συνεργασία τους με τον ΕΟΠΥΥ που προστέθηκαν και άλλες τηλεφωνικές γραμμές για να προλαβαίνουν τα fax !!
Αλλά να εξετάσουμε τι πραγματικά μας λέει αυτό το κείμενο.
1. Ο κ. Βουδούρης προσπαθεί να εκβιάσει και να εκφοβίσει με ωμό και αναίσχυντο τρόπο τους
συναδέλφους του γιατρούς σε όλη τη χώρα λέγοντάς τους με διαφορετικά λόγια κάτι που νομικά απλά ισχύει ακόμη. Ότι δηλαδή σύμφωνα με τις ισχύουσες έως σήμερα διατάξεις η συνταγογράφηση δεν είναι ακόμη ελεύθερη. Βεβαίως ξεχνά ότι ο ίδιος έχει βεβαιώσει αναρίθμητες φορές τον Ιατρικό κόσμο για την αλλαγή αυτού του καθεστώτος. Τελευταία φορά το είχε πει προ εβδομάδος στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, στη συζήτηση περί ΕΟΠΥΥ. Τελικά πόσο ανακόλουθος με τα λόγια και τις πράξεις του μπορεί να είναι ένας πρόεδρος Δημόσιου Οργανισμού; Τι βαθμό αναξιοπιστίας πρέπει να κουβαλά κάποιος για να είναι αρεστός στους ανωτέρους του και για να «τελειώσει τη δουλειά»;

Ιατρικός Σύλλογος Χανίων είπε...

2. Αναφέρει ότι οι γιατροί που θα συνεργαστούν με τον ΕΟΠΥΥ για το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, θα χρεώνουν τις ιατρικές πράξεις που θα εκτελούν σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο. Εδώ κανείς βλέπει το μέγεθος της απελπισίας του κ. Βουδούρη. Ο πρόεδρος ενός Ταμείου ανακοινώνει έτσι ξαφνικά τιμολογιακή πολιτική. Με ποιά λεφτά ακριβώς θα γίνει αυτό; Υπάρχει συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών ή το Υγείας; Υπάρχει εγγεγραμμένος κωδικός πληρωμών για ιατρικές πράξεις στον ΕΟΠΥΥ και δεν το ξέραμε; Μήπως πληρωθήκαμε τα χρέη του ΟΠΑΔ του 2011, για τα οποία ακόμη δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για την αποπληρωμή τους, και δεν το ξέραμε; Και φανταστείτε ότι μιλάμε για τον ΕΟΠΥΥ που ξεκινά με ήδη αρνητικό προϋπολογισμό. Τίποτα δεν υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει είναι αυτή η φτηνή και απέλπιδα προσπάθεια να λειτουργήσει το εξάμβλωμα που λέγεται ΕΟΠΥΥ. Όπως, όπως και για μετά βλέπουμε.
Συνάδελφοι, μην πέφτετε θύματα στις παλιομοδίτικες τακτικές του (δυστυχώς) συναδέλφου κ. Βουδούρη. Η απάντηση του Ιατρικού Σώματος πρέπει να είναι απλή και συνάμα κατανοητή σε έναν υπηρέτη του Συστήματος. Η άρνηση του γιατρού να συναινέσει στην τραγική συνεργασία του με τον ΕΟΠΥΥ είναι η μόνη εφικτή λύση για να δοθεί η ελεύθερη συνταγογράφηση, για να λειτουργήσει ο γιατρός ως επιστήμονας και όχι ως συνταγογράφος, για να αλλάξει η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ προς όφελος των ασφαλισμένων του. Όσο είμαστε υποχωρητικοί τόσο και οι διασπαστικές και εκβιαστικές ενέργειες, όπως αυτή της τελευταίας επιστολής, θα πολλαπλασιάζονται.
Εάν παραμείνουμε ενωμένοι, ο κ. Βουδούρης και ο κάθε κ. Βουδούρης, δεν θα καταφέρει να διαλύσει εντελώς την Υγεία στη χώρα μας.
Για το Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γραμματέας Μ . ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ Μ.ΜΑΡΚΑΤΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΕΝΑ ΘΕΡΜΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε όσους γιατρούς του ΙΚΑ έκαναν σύμβαση στα ιατρεία τους και εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων, έδρασαν ως άριστος απεργοσπαστικός μηχανισμός.'Συνάδελφοι'μπράβο σας γράψατε τη δική σας ιστορία!Είστε η χρυσή εφεδρεία για το μέλλον του ΕΟΠΥΥ!

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση

Η Διοίκηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ευχαριστεί τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ γιατρούς που αποδέχτηκαν τη ρύθμιση που καθορίσθηκε με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και συνεργάστηκαν με το Ίδρυμα για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του.

Η λίστα των συνεργαζόμενων με το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ γιατρών ισχύει μέχρι και 31.12.11. Επομένως οι γιατροί που συνεργάζονται με το Ίδρυμα θα μπορούν να εξετάζουν/συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία.

Από 01.01.2012 την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών φορέων ΙΚΑ -ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ και ΟΓΑ, αναλαμβάνει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Σχετικές ανακοινώσεις και οδηγίες για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συνεργαστούν με το νέο φορέα υγείας μπορούν να αναζητηθούν στους δικτυακούς τόπους των εντασσόμενων με τον ΕΟΠΥΥ ασφαλιστικών φορέων (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ).

Τέλος ενόψει των Χριστουγέννων και της Νέας Χρονιάς, η Διοίκηση του Ιδρύματος εκφράζει τις Θερμές τις Ευχές και σας εύχεται Χρόνια Πολλά!

Ο Διοικητής

Ροβέρτος Σπυρόπουλος